Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

207 resultaten

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van wetsvoorstel meerdaadse samenloop (Kamerstuk 34126) (Dossier 34126)
Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van wetsvoorstel meerdaadse samenloop (Kamerstuk 34126) Brief regering recht strafrecht Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2018 Aan het einde van de tweede termijn van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel herziening regeling meerdaadse samenloop op 13 maart jl. ...

Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt (Dossier 34126)
Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt Brief regering recht strafrecht Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2018 Op 27 maart jl. vonden de stemmingen over het wetsvoorstel herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken plaats (Handelingen II 2017/18, nr. 65, item 13). ...

Meerjarenprogramma 2018-2020 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 34775-VI)
Meerjarenprogramma 2018-2020 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2017 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het meerjarenprogramma 2018–2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan1. ...

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over het bericht ‘Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over het bericht ‘Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord’ Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 januari 2018 Bij de regeling van werkzaamheden van 18 januari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 41) heeft de Tweede Kamer verzocht om een brief over het bericht «Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord»1. ...

Reactie op verzoek commissie inzake arrestatiebevel Turkse journalist (Dossier 34775-VI)
Reactie op verzoek commissie inzake arrestatiebevel Turkse journalist Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2017 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken een reactie op de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. ...

Rapport "De dood als startpunt" van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie. (Dossier 34775-VI)
Rapport "De dood als startpunt" van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie. Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2018 Hierbij bied ik u het rapport »De dood als startpunt» van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (hierna: de Taskforce) aan1. ...

Reactie op verzoek commissie over het bericht ’Het moest misgaan met die gek’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op verzoek commissie over het bericht ’Het moest misgaan met die gek’ Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2018 Uw Kamer heeft mij via de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gevraagd de Kamer te informeren over de voorgeschiedenis van de persoon die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop. ...

Reactie op de verzoeken van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 en 13 maart 2018, over de berichten ‘Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede’, ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ en ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op de verzoeken van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 en 13 maart 2018, over de berichten ‘Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede’, ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ en ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’ Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2018 Tijdens de regeling werkzaamheden van dinsdag 6 (Handelingen II 2017/18, nr. ...

Kabinetsreactie op het inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Dossier 34775-VI)
Kabinetsreactie op het inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2018 Op 4 juni jongstleden bood de Raad voor de Rechtshandhaving mij zijn inspectierapport1 aan inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland met het verzoek dit naar u door te sturen met daarbij mijn reactie. ...

Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 34775-VI)
Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2018 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Jaarbericht 2017 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan1. ...

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2018 In aanvulling op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Van Toorenburg en Van den Berg (beiden CDA) en Hiddema (FvD) over het incident te Den Haag op 5 mei 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 2809 en 2810), kom ik met deze brief tegemoet aan de wens van uw Kamer, zoals geuit tijdens de regeling van werkzaamheden op 16 mei 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 81, item 7), om nader geïnformeerd over – kort gezegd – de door de politie ontvangen anonieme melding, inhoudende dat de persoon in kwestie voornemens zou zijn om een terroristische aanslag te plegen. ...

Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (Dossier 34775-VI)
Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2018 In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) die plaatsvond van 19 tot en met 23 maart 2018, is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. ...

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over het bericht ‘Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over het bericht ‘Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum’ Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2018 Bij de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 51, item 21) heeft de Tweede Kamer verzocht om een brief over de brandstichting bij het islamitisch centrum in Drachten. ...

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2018 Tijdens het debat met uw Kamer op 27 maart jl. ...

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 december 2017, over ‘Aanvaller Joods restaurant gevechtsklaar’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 december 2017, over ‘Aanvaller Joods restaurant gevechtsklaar’ Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 Tijdens de regeling van werkzaamheden van donderdag 14 december jl. heeft de Kamer gevraagd om een brief naar aanleiding van de vernieling van een Joods restaurant op 7 december jongstleden (Handelingen II 2017/18, nr. 35). ...

Informatie over enkele aspecten uit het dossier in de zaak Poch (Dossier 34775-VI)
Informatie over enkele aspecten uit het dossier in de zaak Poch Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 In aanvulling op de beantwoording van de door de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) op 14 maart 2018 gestelde vragen aan mij en de Minister van Buitenlandse Zaken (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. ...

Verslag audit CIOT naar de goede uitvoering van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie over 2016 (Dossier 34775-VI)
Verslag audit CIOT naar de goede uitvoering van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie over 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2018 Met deze brief bied ik u conform artikel 8.2 van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie het verslag aan van de audits over 2016 naar de goede uitvoering van dit besluit door de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten of van openbare telecommunicatienetwerken, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politie, of andere opsporingsdiensten. ...

Ontwerp nieuwe subsidieregeling Rode Kruis (Dossier 34775-VI)
Ontwerp nieuwe subsidieregeling Rode Kruis Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 17 september 2018. ...

Personeelsrapportage midden 2021 (Dossier 35925-X)
Personeelsrapportage midden 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij bied ik u de Personeelsrapportage Defensie over de eerste helft van 2021 aan1. ...

Reactie op de motie Van Nispen c.s. over nummerherkenning voor het Huis voor Klokkenluiders (Kamerstuk 28844-206) (Dossier 33258)
Reactie op de motie Van Nispen c.s. over nummerherkenning voor het Huis voor Klokkenluiders (Kamerstuk 28844-206) Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Tijdens het debat over het aanpassen van inspectierapporten op 4 maart 2020 is door het lid Van Nispen (SP) c.s. een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om ervoor te zorgen dat het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) niet kan worden afgeluisterd, bijvoorbeeld door een systeem van nummerherkenning in te voeren, zoals ook voor advocaten is gedaan.1 Overigens heb ik ook een brief van het Huis ontvangen op 2 december 2019 met een gelijkluidend verzoek om een systeem voor nummerherkenning in te voeren. ...