Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT (#:-)
Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT (1), de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (hierna: BO’s MIRT) van dit najaar (2) en de voortgang van een aantal moties en toezeggingen en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen (3). 1. ...

Voortgang MIRT (#:-)
Voortgang MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2018 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen. ...

Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland (#:-)
Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2018 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de uitkomsten van de vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT (hierna: BO MIRT) Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland, gehouden op 15 maart 2018. ...

Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (#:-)
Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 Zoals toegezegd in de brieven van 17 november 2017 (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 9) en 15 januari 2018 (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 68), ontvangt u hierbij een geactualiseerde jaarplanning 2018 naar aanleiding van het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) en de uitkomsten van de begrotingsbehandelingen. ...

Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (#:-)
Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2017 Naar aanleiding van het verzoek van 12 juli 2017 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om een planningsbrief 2018, ontvangt u hierbij de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2018. ...

Toezending van de aangepaste jaarplanning met een uitwerking van de toezeggingen in het regeerakkoord (#:-)
Toezending van de aangepaste jaarplanning met een uitwerking van de toezeggingen in het regeerakkoord Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2018 Naar aanleiding van het verzoek van 12 juli 2017 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om een planningsbrief 2018, heeft u op 17 november een planningsbrief ontvangen (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 9). ...

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 (Dossier 35000-XII)
Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Zoals toegezegd ontvangt u hierbij de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 20191. ...

Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35000-A)
Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2019 Op 4 juni aanstaande heeft uw Kamer een Algemeen Overleg gepland over het Onderhoud van Wegen en Bruggen. ...

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018, voortgang van het MIRT (Dossier 35000-A)
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018, voortgang van het MIRT Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2018 Op 21 en 22 november 2018 hebben Bestuurlijke Overleggen MIRT plaatsgevonden. ...

Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en over de voortgang in het MIRT (Dossier 35000-A)
Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en over de voortgang in het MIRT Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2019 Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT die we in mei 2019 met de vijf landsdelen en het programma goederenvervoercorridors hebben gevoerd. ...

Voortgang vorming Mobiliteitsfonds (Dossier 35000-A)
Voortgang vorming Mobiliteitsfonds Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2019 In het regeerakkoord (Kamerstuk 34 700, nr. 34) is aangekondigd dat het kabinet het Infrastructuurfonds omvormt tot een Mobiliteitsfonds. ...

MIRT Overzicht 2021 (Dossier 35570-A)
MIRT Overzicht 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE Minister EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij bieden wij u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, het MIRT Overzicht 2021 aan1. ...

Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250 (Dossier 35570-A)
Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250 Brief regering ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35570-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering ...

Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen (Dossier 35570-A)
Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2020 Op 25 en 26 november 2020 hebben de Bestuurlijke Overleggen MIRT plaatsgevonden. ...

Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35570-A)
Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Nederland staat bekend om de goede infrastructuur. ...

Deltaprogramma 2021 (Dossier 35570-J)
Deltaprogramma 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij bieden wij u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, het MIRT Overzicht 2021 aan (Kamerstuk 35 570 A, nr. ...

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Dossier 35570-XII)
Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Hierbij ontvangt u de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 20211. ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35300-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Met onze brief «Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur» van 28 mei jl. ...

MIRT Overzicht 2020 (Dossier 35300-A)
MIRT Overzicht 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 20201 en het Deltaprogramma 2020 (Kamerstuk 35 300 J, nr. 4) aan. ...