Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Deltaprogramma 2021 (Dossier 35570-J)
Deltaprogramma 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij bieden wij u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, het MIRT Overzicht 2021 aan (Kamerstuk 35 570 A, nr. ...

Toezending programmering dijkversterkingen (Dossier 35570-J)
Toezending programmering dijkversterkingen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2021 Tijdens het WGO Water van 1 december 2020 heb ik aan de heer Laçin toegezegd uw Kamer de juiste verwijzing naar het overzicht van de waterveiligheidsprojecten met betrekking tot dijkversterking toe te sturen. ...

Eindevaluatie Zandmotor (Dossier 35570-J)
Eindevaluatie Zandmotor Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juli 2021 In 2011 is voor de Delflandse Kust de Zandmotor aangelegd. ...