Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Vlootvervanging onderzoek naar concept van multipurpose vessels (MPV) (Dossier 35300-XII)
Vlootvervanging onderzoek naar concept van multipurpose vessels (MPV) Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2019 Binnen het vlootvervangingsprogramma zet Rijkswaterstaat verschillende stappen om zeker te stellen dat de schepen bij oplevering voldoen aan de gestelde eisen. ...

Meerjarenplan ILT 2020-2024 (Dossier 35300-XII)
Meerjarenplan ILT 2020-2024 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij bied ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Meerjarenplan (MJP) 2020–2024 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...

Reactie op het amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's (Dossier 35300-XII)
Reactie op het amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2019 Op 25 november jl. heb ik tijdens het NO MIRT toegezegd schriftelijk te reageren op het amendement van de heer Dijkstra. ...

Internationale benchmark tarieven transportsectoren (Dossier 35300-XII)
Internationale benchmark tarieven transportsectoren Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 Er is een nieuw stelsel in voorbereiding voor de tarieven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa in rekening brengen aan de transportsectoren. ...

Opzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren (Dossier 35300-XII)
Opzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2019 Op 11 november jl. heb ik u geïnformeerd over de internationale benchmark tarieven transportsectoren (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 80). ...

Coronaprotocol Transport en Logistiek (Dossier 35300-XII)
Coronaprotocol Transport en Logistiek Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2020 Hierbij zend ik u het «Coronaprotocol Transport en Logistiek», dat is opgesteld in samenwerking tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, Evofenedex, en VERN. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren (Kamerstuk 35300-XII-11) (Dossier 35300-XII)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren (Kamerstuk 35300-XII-11) Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Naar aanleiding van het begrotingsonderzoek van 9 oktober jl. ...

Verlaging Kiwa-tarieven Transportsectoren juli 2020 (Dossier 35300-XII)
Verlaging Kiwa-tarieven Transportsectoren juli 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2020 In vervolg op de brief van 17 december 2019 jl. ...

Overdracht portefeuille openbaar vervoer en spoor (Dossier 35300-XII)
Overdracht portefeuille openbaar vervoer en spoor Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2019 Vandaag bent u door de Minister-President in kennis gesteld van de tijdelijke herschikking van taken en functies binnen het kabinet als gevolg van de ziekte van Minister Ollongren (Kamerstuk 34 700, nr. 67). ...

Tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs (Dossier 35300-XII)
Tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Nr. 92 Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2020 In deze tijd van de Corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. ...

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020 (Dossier 35300-XII)
Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MILIEU EN WONEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2019 Hierbij ontvangt u de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 20201. ...

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Dossier 35300-XII)
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2019 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor Milieu en Wonen, over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2019. ...

Herschikking van taken en functies binnen het kabinet (Dossier 35300-XII)
Herschikking van taken en functies binnen het kabinet Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Onlangs bent u bij brief van de Minister-President in kennis gesteld van de herschikking van taken en functies binnen het kabinet als gevolg van het feit dat Minister Ollongren haar taken heeft hervat (Kamerstuk 34 700, nr. 72). ...

Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude (Dossier 35300-XII)
Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 In februari 2019 informeerde ik u over de te treffen maatregelen voor de aanpak van tachograaffraude.1 Aanleiding voor de maatregelen was een signaalrapportage van de ILT, waarin de inspectie wijst op de risico’s van moeilijk te detecteren en aan te pakken fraude met tachografen. ...

Stand van zaken herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35300-XII)
Stand van zaken herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2020 Via deze brief breng ik u op de hoogte van de afronding van de ingrijpende herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) per 31 december 2019. ...

Jaarverslag 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35300-XII)
Jaarverslag 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2020 Bijgaand bied ik u het Jaarverslag 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...