Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd (Dossier 35300-A)
Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Op 13 mei heeft de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Water mij gevraagd te reageren op de brief van de Kerngroep Ring Utrecht van 6 mei «KRU verzoekt openheid kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd». ...

MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen (Dossier 35300-A)
MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2020 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van het MIRT-project Zuidelijke Ringweg Groningen, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 25 juni jongstleden. ...

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) (Dossier 35300-A)
Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2020 Bijgaand ontvangt u het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat/Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM)1. ...

Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden (Dossier 35300-A)
Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Met deze brief wil ik u informeren over de resultaten die zijn bereikt om te komen tot een nieuwe lichterlocatie in combinatie met een nieuw havengebied dat met name is bedoeld voor de uitrol van windmolenparken op de Noordzee en de sloop van oude productieplatforms. ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35300-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Met onze brief «Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur» van 28 mei jl. ...

Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2020 Zoals toegezegd in brief van 6 april 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. ...

Schade aan stuw in Linne door storm (Dossier 35300-A)
Schade aan stuw in Linne door storm Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020 Op maandagochtend 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tegen de stuw bij Linne gedreven. ...

Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne (Dossier 35300-A)
Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2020 Op dinsdag 11 februari heb ik u geïnformeerd over het incident bij de stuw bij Linne en u de stand van zaken van dat moment gemeld (Kamerstuk 35 300 A, nr. 75). ...

MIRT Overzicht 2020 (Dossier 35300-A)
MIRT Overzicht 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 20201 en het Deltaprogramma 2020 (Kamerstuk 35 300 J, nr. 4) aan. ...

Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen (Dossier 35300-A)
Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MILIEU EN WONEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2019 Op 20 en 21 november 2019 hebben Bestuurlijke Overleggen MIRT plaatsgevonden. ...

Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 (Dossier 35300-A)
Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2020 Bijgaand ontvangt u de eerste Rapportage Rijkswegennet van 20201. ...

Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A-9) (Dossier 35300-A)
Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A-9) Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2020 4 december 2019 om informatie over de wijze waarop het amendement1 van de leden Amhaouch en Van der Graaf over een betere internetverbinding in de trein zal worden uitgevoerd. ...

Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg) (Dossier 35300-A)
Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg) Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2019 Met deze brief informeer ik u – conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 12 juni 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. 130) en in aanvulling op de stand van zakenbrief1 van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2019 – over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) met betrokkenheid van IenW. ...

Ontwikkelingen project aansluiting A16-N3 (Dossier 35300-A)
Ontwikkelingen project aansluiting A16-N3 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2020 In het kader van het Programma Aansluitingen werk ik aan de reconstructie van een aantal aansluitingen in Zuid-Holland, waaronder de aansluiting A16-N3 bij Dordrecht. ...

Gevolgen aannemen van de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation (Dossier 35300-A)
Gevolgen aannemen van de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2020 Op 25 november 2019 is door lid Kröger, tijdens het NO-MIRT (Kamerstuk 35 300 A, nr. ...

Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2020 Vandaag hebben de provincie Fryslân en ik de bestuursovereenkomst «Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand» ondertekend. ...

Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2020 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 5 februari is gesproken over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (bijlage 1)1. ...

Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden (Dossier 35300-A)
Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2019 Op 19 december 2018 heb ik het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vastgesteld. ...

Aanpak infrasector tijdens Corona crisis (Dossier 35300-A)
Aanpak infrasector tijdens Corona crisis Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2020 Het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur in Nederland is essentieel voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland, nu en in de toekomst. ...

Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019 (Dossier 35300-A)
Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2019 Bijgaand ontvangt u de tweede Rapportage Rijkswegennet van 20191. ...