Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Voortgang levering werkplaatskaarten Kiwa (Dossier 35000-XII)
Voortgang levering werkplaatskaarten Kiwa Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2019 Op 15 juni 2019 treedt de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2016/799 in werking die voorschrijft dat in alle nieuwe voertuigen vanaf die datum een 2e generatie digitale tachograaf, de zgn. smart tachograaf is geïnstalleerd. ...

Oplossing vertraagde levering werkplaatskaarten slimme tachograaf (Dossier 35000-XII)
Oplossing vertraagde levering werkplaatskaarten slimme tachograaf Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2019 Hierbij zal ik in aanvulling op mijn brief van 5 maart (Kamerstuk 35 000 XII, nr. ...

Eindrapportage Auditdienst Rijk (ADR) inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel (Dossier 35000-XII)
Eindrapportage Auditdienst Rijk (ADR) inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2019 In augustus 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de aanbesteding van twee Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB) voor de Barend Biesheuvel en de fouten die daarbij zijn gemaakt [Kamerstuk 34 775 XII, nr. 76]. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 juni 2019, over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Dossier 35000-XII)
Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 juni 2019, over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2019 Op verzoek van het lid Van Brenk (50+) tijdens het ordedebat van 26 juni 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 98, item 5), geef ik hierbij uw kamer een duiding van het NOS-bericht «Frictie bouwers en Rijkswaterstaat: verliezen, vertragingen en vechtcontracten» van 26 juni 2019. ...

Stand van zaken levering tachograafkaarten (Dossier 35000-XII)
Stand van zaken levering tachograafkaarten Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019 Op 6 april jl. informeerde ik u per brief over de oplossing voor de vertraagde levering werkplaatskaarten slimme tachograaf (Kamerstuk 35 000 XII, nr. 77). ...

Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de risico's van cyberaanvallen (Kamerstuk 34775-XII-28) (Dossier 35000-XII)
Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de risico's van cyberaanvallen (Kamerstuk 34775-XII-28) Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 Uw Kamer heeft mij op 29 november 2017 verzocht om in beeld te brengen wat de risico’s zijn van cyberaanvallen op de Nederlandse infrastructuur (sluizen, bruggen, wegmarkering enzovoort) en noodzakelijke maatregelen te treffen, bij motie met Kamerstuk 34 775 XII, nr. 28. ...

Het nieuwe regeringsvliegtuig (Dossier 35000-XII)
Het nieuwe regeringsvliegtuig Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Hierbij bericht ik u dat op 14 juni het nieuwe regeringsvliegtuig (PH-GOV) door Boeing is overgedragen aan de Staat der Nederlanden. ...

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019) (Dossier 35000-XII)
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019) Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 20 februari 2019 is gesproken over het bericht «Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd» (De Telegraaf, 19 februari 2019). ...

Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector (Dossier 35000-XII)
Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 Met deze brief bied ik u het onderzoek van Rijkswaterstaat aan dat ingaat op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector1. ...

Vlootvervangingsprogramma Rijksrederij (Dossier 35000-XII)
Vlootvervangingsprogramma Rijksrederij Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juli 2019 Op 29 mei 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het vlootvervangingsprogramma (Kamerstuk 35 000 XII, nr. ...

Besteding extra middelen ILT en invulling overige toezeggingen die de ILT betreffen (Dossier 35000-XII)
Besteding extra middelen ILT en invulling overige toezeggingen die de ILT betreffen Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2019 Middels deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de invulling van een aantal toezeggingen die zijn gedaan tijdens recente overleggen met uw Kamer.1 Allereerst zal ik in hoofdlijnen ingaan op de inzet van de extra middelen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ...

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 (Dossier 35000-XII)
Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Zoals toegezegd ontvangt u hierbij de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 20191. ...

Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35000-XII)
Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Bijgaand bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-XII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 (Dossier 35000-XII)
Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2018 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris, over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2018. ...

Vlootvervanging Rijksrederij; vaartuigen MPV-30 (Dossier 35000-XII)
Vlootvervanging Rijksrederij; vaartuigen MPV-30 Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2018 In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is door Rijkswaterstaat opdracht gegeven tot het bouwen van drie identieke multi-purpose vessels (MPV-30). ...

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 (Dossier 35000-XII)
Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2019 Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds sinds de tweede suppletoire begroting 2018. ...

Signaalrapportage Tachograaffraude (Dossier 35000-XII)
Signaalrapportage Tachograaffraude Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2019 Op 17 december jl. stelde de ILT mij in kennis van bijgevoegde signaalrapportage1. ...

Meerjarenplan ILT 2019-2023 (Dossier 35000-XII)
Meerjarenplan ILT 2019-2023 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Meerjarenplan 2019–2023 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...