Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Nazending van de staat van de baten en lasten agentschap KNMI behorende bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 (Dossier 34950-XII)
Nazending van de staat van de baten en lasten agentschap KNMI behorende bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2018 Op 16 mei 2018 is het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) aan u aangeboden (Kamerstuk 34 950 XII, nr. 1). ...

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 (Dossier 34950-XII)
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de op 24 mei jl. ontvangen vragen uit de V-100 ten aanzien van het I&W-jaarverslag (Kamerstuk 34 950 XII, nr. ...