Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2017 (#:-)
Voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2017 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris, over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017. ...

Leasen interim regeringsvliegtuig (#:-)
Leasen interim regeringsvliegtuig Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2018 In de brief van 4 april 20171 is gemeld dat per begin 2019 het nieuwe regeringsvliegtuig wordt opgeleverd (PH-GOV). ...

Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug (#:-)
Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2017 Hierbij bied ik u het rapport «Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug» aan1. ...

Ontwerpbesluit houdende technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water (#:-)
Ontwerpbesluit houdende technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Ontvangen ter Griffie op 22 december 2017. ...

Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (#:-)
Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 Zoals toegezegd in de brieven van 17 november 2017 (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 9) en 15 januari 2018 (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 68), ontvangt u hierbij een geactualiseerde jaarplanning 2018 naar aanleiding van het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) en de uitkomsten van de begrotingsbehandelingen. ...

Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017 (#:-)
Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2018 Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017. ...

Toezending van de bijlage “Feitenrelaas" behorende bij de evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug (#:-)
Toezending van de bijlage “Feitenrelaas" behorende bij de evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2018 Eerder heb ik uw Kamer de evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug1 aangeboden. ...

Aanbesteding Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s) (#:-)
Aanbesteding Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s) Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2018 Naar aanleiding van een bij mijn ministerie ingediend WOB-verzoek van de Volkskrant ben ik zeer recentelijk op de hoogte gebracht van een niet goed verlopen aanbesteding van Rijkswaterstaat van een viertal Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s) voor de Rijksrederij. ...

Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (#:-)
Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Bijgaand bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...

Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (#:-)
Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2017 In uw brief van 22 november 2017 heeft u verzocht om informatie over de begrotingstechnische verwerking van de aanvullende middelen uit het Regeerakkoord. ...

Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (#:-)
Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2017 Naar aanleiding van het verzoek van 12 juli 2017 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om een planningsbrief 2018, ontvangt u hierbij de planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2018. ...

Toezending van de aangepaste jaarplanning met een uitwerking van de toezeggingen in het regeerakkoord (#:-)
Toezending van de aangepaste jaarplanning met een uitwerking van de toezeggingen in het regeerakkoord Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2018 Naar aanleiding van het verzoek van 12 juli 2017 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om een planningsbrief 2018, heeft u op 17 november een planningsbrief ontvangen (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 9). ...