Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Stand van zaken nota van wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) (Dossier 34182)
Stand van zaken nota van wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) Brief regering verkeer weg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2017 Bij brief van 8 november 2017 heeft u gevraagd naar de stand van zaken van de nota van wijziging van het voorstel tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM). ...

Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182) (Dossier 34182)
Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182) Brief regering verkeer weg Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2019 Met deze brief wordt u geïnformeerd over de wijze van afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (hierna: WRM) in november 2018 (Kamerstuk 34 182). ...

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Laçin c.s. over het niet verliezen van de instructiebevoegdheid bij een onvoldoende voor de praktijkbegeleiding (Kamerstuk 34182-27) (Dossier 34182)
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Laçin c.s. over het niet verliezen van de instructiebevoegdheid bij een onvoldoende voor de praktijkbegeleiding (Kamerstuk 34182-27) Brief regering verkeer weg Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2018 Op 26 november is door de leden Laçin, Van Aalst, Sienot en Von Martels een gewijzigd amendement met Kamerstuk 34 182, nr. 27 ingediend ter vervanging van het amendement met Kamerstuk 34 182, nr. 18. ...