Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

213 resultaten

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Dossier 33134-(R1972))
Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen Brief regering ...

Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Dossier 33134-(R1972))
Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen Brief regering ...

Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem (#:-)
Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2018 Hierbij doe ik u de heden door mij getekende Startbeslissing voor de A15 Papendrecht–Gorinchem toekomen1. ...

Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid (#:-)
Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Hierbij doe ik de door mij ondertekende Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid toekomen1. ...

Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo (#:-)
Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2018 Hierbij bied ik u het Startdocument MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo aan1. ...

Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 Deil; ‘s-Hertogenbosch - Vught en A58 Breda - Tilburg (#:-)
Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 Deil; ‘s-Hertogenbosch - Vught en A58 Breda - Tilburg Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2018 Hierbij doe ik u twee heden door mij ondertekende Startbeslissingen toekomen: voor de A2 knooppunt Deil–’s-Hertogenbosch–knooppunt Vught en voor de A58 Breda–Tilburg1. ...

Investeringen veiligheid N-wegen (#:-)
Investeringen veiligheid N-wegen Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2018 In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is aangegeven dat het Rijk samen met de provincies investeert in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. ...

Project Zeetoegang IJmond (#:-)
Project Zeetoegang IJmond Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2018 Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart van 17 mei jl. ...

Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen (#:-)
Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2018 In de MIRT brief van juni 2018 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 72) heb ik u gemeld dat voor de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) de opdrachtnemer, de combinatie Herepoort (CHP) een vertraging van 2 jaar verwacht. ...

Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT (#:-)
Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT (1), de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (hierna: BO’s MIRT) van dit najaar (2) en de voortgang van een aantal moties en toezeggingen en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen (3). 1. ...

1e Rapportage Rijkswegennet 2018 (#:-)
1e Rapportage Rijkswegennet 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2018 Bijgaand ontvangt u de 1e Rapportage Rijkswegennet van 20181. ...

Voortgang MIRT (#:-)
Voortgang MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2018 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen. ...

Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds (#:-)
Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2018 In 2017 bent u per brief (Kamerstuk 34 775 A, nr. 5) geïnformeerd over het voornemen tot het creëren van productartikel 20, een apart begrotingsartikel voor de planflexibele middelen in het Infrastructuurfonds. ...

De voortgang van het project Beter Benutten (#:-)
De voortgang van het project Beter Benutten Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2018 In uw brief van 28 maart jongstleden vroeg u mij naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk d.d. 11 december 2017 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 42) over de voortgang van het project Beter Benutten in de regio Utrecht. ...

Actualisering "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen" (#:-)
Actualisering "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen" Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2018 Hierbij bied ik u «De werkwijzer voor maatschappelijke kosten- en baten analyses bij MIRT-verkenningen» aan1. ...

Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland (#:-)
Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2018 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de uitkomsten van de vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT (hierna: BO MIRT) Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland, gehouden op 15 maart 2018. ...

Startbeslissing MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14 (#:-)
Startbeslissing MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14 Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Met mijn brief van 8 december jl. heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de BO’s MIRT najaar 2017. ...

3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 (#:-)
3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2018 Bijgaand ontvangt u de 3e Publieksrapportage Rijkswegennet van 20171. ...