Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Reactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen (Dossier 35300-IV)
Reactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2019 In reactie op uw brief van 2 oktober 2019 (Kamerstuk 35 300 IV, nr. 5), laat ik u weten dat de Algemene Rekenkamer heeft besloten om te voldoen aan het verzoek van uw Kamer om onderzoek te verrichten naar de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (Dossier 35300-IV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2019 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Stand van zaken verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Dossier 35300-IV)
Stand van zaken verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Op 12 november 2019 (Kamerstuk 35 300 IV, nr. 33) hebben we u per brief laten weten dat de Algemene Rekenkamer heeft besloten om te voldoen aan het verzoek van uw Kamer om onderzoek te verrichten naar de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen. ...