Zoeken


Soort
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Dossier 35925-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 36100-VII)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2022 Vandaag, Verantwoordingsdag 2022, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2021. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (Dossier 35830-XIV)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021 Vandaag, Verantwoordingsdag 2021, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2020. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dossier 35470-VI)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2020 Vandaag, Verantwoordingsdag 2020, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2019. ...