Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

256 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds (Dossier 35925-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35925-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35925-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij het Actieplan lokale rekenkamers (Dossier 34300-VII)
Aandachtspunten bij het Actieplan lokale rekenkamers Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2015 Op 7 juli jongstleden heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Actieplan lokale rekenkamers1 naar uw Kamer gestuurd. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (Dossier 34300-X)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 34775-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) (Kamerstuk 34 775 VI). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 34775-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(Kamerstuk 34 775 VIII). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dossier 35925-XIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie en van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Dossier 35925-X)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie en van het Defensiematerieelbegrotingsfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2022 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35925-IV) (Dossier 35925-IV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2022 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35925-IV) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35925-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 35925-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2018 U heeft ons, namens de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, verzocht advies uit te brengen over een voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds1. ...

Informatie over toezending van het advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds (#:-)
Informatie over toezending van het advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2018 In uw brief van 21 november 2017 heeft u de Algemene Rekenkamer verzocht advies uit te brengen over een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 34 775 A, nr. 11). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2018 (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2018 Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2018 (Kamerstuk 34 775 IX). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk V) van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) (Kamerstuk 34 775 V). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 (hoofdstuk IV, VII en XVIII) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Wonen en Rijksdienst en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34 775 VII, 34 775 IV en 34 775 XVIII). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)(Kamerstuk 34 775 XII). ...