Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 36353)
Geleidende brief Geleidende brief defensie internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen). ...