Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 20 maart 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 20 maart 2023 Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Geleidende brief (Dossier 36173)
Geleidende brief Geleidende brief belasting financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024). ...

Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug (Dossier 36173)
Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER, ALKAYA, VAN RAAN EN GÜNDOGAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2022 Hierbij delen wij u mede dat het lid Maatoug het bovengenoemd wetsvoorstel mede zal verdedigen. ...