Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 februari 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet. ...

Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel (Dossier 34291)
Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie burgerlijk recht financiĆ«n organisatie en beleid recht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN VLIET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2016 Naar aanleiding van het vervolgdebat (Handelingen II 2015/16, nr. 96, debat over toeslag gebruik betaalkaarten) over mijn initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een verbod op toeslagen bij het gebruik van betaalmiddelen voor consumenten (Kamerstuk 34 291) vroeg de Kamer bij monde van het lid Ronnes om een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van mijn voorstel: wat valt er wel onder straks en wat niet? ...

Geleidende brief (Dossier 34291)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht financiĆ«n organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 september 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten). ...

Geleidende brief (Dossier 34625)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 8 december 2016 Hierbij doe ik u, conform het verzoek van het presidium, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren. ...