Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

4532 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds (Dossier 35925-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin (Dossier 35925-XII)
Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin Brief regering ...

Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (Dossier 35925-XII)
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Naar aanleiding van de brief van 7 juli 2021 aan uw Kamer1 stuur ik u hierbij het draaiboek2 waarin de noodzakelijke activiteiten voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel staan beschreven. ...

Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35925-XII)
Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Meerjarenplan 2022–2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder (Dossier 35925-XII)
Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, in Den Helder heeft uitgewezen, dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden. ...

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren (Dossier 35925-XII)
Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren Brief regering ...

Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XV)
Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 Brief regering ...

Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 (Dossier 35925-XV)
Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 Brief regering ...

Eenmalige energietoeslag lage inkomens (Dossier 35925-XV)
Eenmalige energietoeslag lage inkomens Brief regering ...

Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2021 Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021 heeft u mij verzocht om een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties. ...

Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ (Dossier 35925-XV)
Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ Brief regering ...

Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Hierbij bied ik u het Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 aan1. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35925-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug (Dossier 35925-XV)
Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug Brief regering ...

Stand van zaken overleg gemeenschappen (Dossier 35925-XV)
Stand van zaken overleg gemeenschappen Brief regering ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35925-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...