Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 32203)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 6 november 2009Hierbij doen wij u een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering.Van der HamDe WitTeeven ...

Geleidende brief (Dossier 35761)
Geleidende brief Geleidende brief economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s-Gravenhage, 11 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen). ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 4 februari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2019 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, intrekken. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34661)
Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2018 Hierbij delen wij mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Groot en Gesthuizen, het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekenden. ...

Brief van de leden Nijboer en Alkaya over een reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) (Dossier 34661)
Brief van de leden Nijboer en Alkaya over een reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) Brief lid / fractie belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2023 Op 28 november 2022 heeft uw commissie verzocht om een schriftelijke reactie over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) over het UBO-register op het initiatiefvoorstelwetsvoorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661)(hierna: het initiatiefwetsvoorstel). ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 32845)
Geleidende brief Geleidende brief organisatie en beleid verkeer Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 8 juli 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 8 juli 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat. ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33446-(R1992))
Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie economie industrie internationaal internationale samenwerking Nr. 3 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 31764)
Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën 31 764Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008nr. 2BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 5 december 2008Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BashirSapVan DijckAgemaAzoughVan BommelBosmaBrinkmanDibiDiksJasper van DijkFritsmaVan GentGerkensVan GervenGesthuizenGrausHalsemaIrrgangJansenKantKarabulutLangkampVan LeeuwenLeijtenLempensLuijbenMadlenerMarijnissenPoldermanPoppeVan RaakRoemerDe RooijDe RoonSmitsVan VelzenVendrikUlenbeltWildersDe Wit ...

Brief houdende verzoek tot intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34325)
Brief houdende verzoek tot intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie organisatie en beleid werk Nr. 12 BRIEF HOUDENDE VERZOEK TOT INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 17 januari 2022 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2022 Hierbij verzoek ik u de Kamer voor te stellen om het bij de Eerste Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) in te trekken. ...

Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35636)
Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN KENT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2023 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Van Kent. ...

Brief van het lid Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 36468)
Brief van het lid Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIJK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2023 Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Marijnissen en Temmink uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...