Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (#:-)
Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35079)
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG, VAN WIJNGAARDEN EN VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2019 Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer Drost uit de Kamer bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van der Graaf. ...

Geleidende brief (Dossier 35079)
Geleidende brief Geleidende brief bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 13 november 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). ...

Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid (Dossier 35079)
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid Brief lid / fractie bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 27 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG, VAN WIJNGAARDEN, VAN DER GRAAF EN VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2020 De initiatiefnemers van onderhavig wetsvoorstel hebben kennis genomen van het amendement van het lid Groothuizen onder Kamerstuk 35 079, nr. ...

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 36353)
Geleidende brief Geleidende brief defensie internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen). ...