Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Geleidende brief (Dossier 34598)
Geleidende brief Geleidende brief onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen. ...