Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (Dossier 32414)
Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Kamerstuk defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

officiële publicatie (Dossier 32414)
Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk defensie internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 15 juni 2010Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen. ...

Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Brief lid / fractie; Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BERGKAMP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 7 mei 2013 Hierbij deel ik u mee dat, mede gelet op het vertrek van de leden Van der Ham, Klijnsma en Van Gent uit de Kamer, ondergetekende en de leden Venrooy-Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver de verdediging van dit voorstel zullen voortzetten. ...

officiële publicatie (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 7 september 2010Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van der Ham Van Miltenburg Klijnsma Jasper van Dijk Van Gent ...

Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland (Dossier 33076)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland Kamerstuk dieren landbouw Nr. 10 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2012 Naar aanleiding van vragen uit uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg «nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij», onderstaande informatie betreffende de geschiedenis van het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland. ...

Geleidende brief (Dossier 33076)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk dieren landbouw Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 7 november 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Geleidende brief (Dossier 32845)
Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat ; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 8 juli 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 8 juli 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat. ...

Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse (Dossier 34534)
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Brief lid / fractie; Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse Kamerstuk lucht natuur en milieu Nr. 36 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse. ...

Begeleidende brief bij de nota van wijziging (Dossier 34534)
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Brief lid / fractie; Begeleidende brief bij de nota van wijziging Kamerstuk lucht natuur en milieu Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2018 Hierbij bieden wij u aan de nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet). ...

Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE, SNELLER, NIJBOER EN VAN TOORENBURG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2018 Tijdens de behandeling van ons initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (hierna: Wpe) (Handelingen II 2018/19, nr. ...

Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE EN VAN TOORENBURG Ontvangen 23 februari 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de leden Vermeij, Koolmees en Van Vliet uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel tevens wordt gevoerd door de leden Nijboer en Sneller. ...

Geleidende brief (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 februari 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet. ...

Geleidende brief (Dossier 34522)
Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juli 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. ...

officiële publicatie (Dossier 31923)
Wijziging van het Legkippenbesluit 2003; Brief lid / fractie; Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Kamerstuk dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Stand van zaken m.b.t. verbod pelsdierhouderij en de aangehouden motie 32 500 XIII, nr. 90 (Dossier 32369)
Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Brief lid / fractie; Stand van zaken m.b.t. verbod pelsdierhouderij en de aangehouden motie 32 500 XIII, nr. 90 Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM Aan de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en InnovatieDen Haag, 16 december 2010Hierbij voldoen wij aan uw verzoek over een stand van zaken brief over ons initiatiefwetsvoorstel inzake een verbod op de pelsdierhouderij (kamerstuk 32 369) en de aangehouden motie (Kamerstuk 32 500 XIII, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32369)
Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Aanbiedingsbrief; Mededeling inzake het achterwege laten van de openbaarmaking van het advies van de Raad van State Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 4 MEDEDELING ’s-Gravenhage, 17 mei 2010Op 12 mei jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. ...

officiële publicatie (Dossier 32369)
Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 20 april 2010Hierbij doen wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde, een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) (Dossier 34105)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) Kamerstuk bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 34105)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders Kamerstuk bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 34105)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 11 december 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...