Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Maatregelenpakket fosfaatreductiepakket 2017 (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Maatregelenpakket fosfaatreductiepakket 2017 Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2016 Op woensdag 16 november jl. heeft uw Kamer bij de regeling van werkzaamheden verzocht geïnformeerd te worden over de inhoud en voortgang van het fosfaatreductiepakket 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over maatregelenpakket fosfaatreductie (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over maatregelenpakket fosfaatreductie Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2016 Op woensdag 16 november jl. heeft uw Kamer bij de regeling van werkzaamheden verzocht geïnformeerd te worden over de inhoud en voortgang van het fosfaatreductieplan 2017 en om daarbij ook in te gaan op mogelijkheden om het Europese crisispakket te verlengen (Handelingen II 2016/17, nr. 23, Regeling van werkzaamheden). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2016 Op 9 november is van de vaste commissie voor Economische Zaken het verzoek ontvangen expertise van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in te roepen voor de beantwoording van een drietal vragen die samenhangen met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532). ...

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten, heeft naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 34 532, nr. 7) en de nota van wijziging (Kamerstuk 34 532, nr. 19) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om het advies van de landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532) per ommegaande naar de Kamer te sturen dan wel haar te informeren waarom dat niet mogelijk is. ...

Aanmerken van het stelsel van fosfaatrechten als staatssteun door de Europese Commissie (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Aanmerken van het stelsel van fosfaatrechten als staatssteun door de Europese Commissie Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2016 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532, nr. ...

Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 (Dossier 33037)
Mestbeleid; Brief regering; Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2017 Op 20 december jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaat- en stikstofproductie van de veehouderij in 2016 (Kamerstukken 33 037 en 34 532, nr. 184). ...

Generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2017 In de debatten met uw Kamer over de introductie van het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij heb ik toegezegd uw Kamer na 1 juli 2017 te informeren over het zogenaamde generieke kortingspercentage. ...

Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34532-85) (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34532-85) Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2017 Op 21 december 2016 heeft uw Kamer mij per brief verzocht geïnformeerd te worden over de uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. ...

Maatregelenpakket fosfaatreductie (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Maatregelenpakket fosfaatreductie Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 december 2016 In mijn brief van 18 november 2016 (Kamerstuk 34 532, nr. ...

Stand van zaken mestbeleid 2016 (Dossier 33037)
Mestbeleid; Brief regering; Stand van zaken mestbeleid 2016 Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 184 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Graag wil ik u informeren over de voortgang en resultaten van verschillende dossiers op het gebied van het mestbeleid. ...

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2016 In de regeling van werkzaamheden op dinsdag 6 december 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 31, Regeling van werkzaamheden) heeft uw Kamer mij verzocht om een brief waarmee ik reageer op het bericht «Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan» (Annie-Schreijer.eu, 5 december 2016). ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op amendementen ingediend bij de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2016 Na de plenaire behandeling van de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Handelingen II 2016/17, nr. 30, debat over Invoering stelsel fosfaatrechten) zijn vanuit uw Kamer nog elf amendementen ingediend. ...

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2016 Tijdens de Regeling van Werkzaamheden is vandaag verzocht om een brief over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorplan (Handelingen II 2016/17, nr. 30, Regeling van werkzaamheden). ...

Antwoord op openstaande vraag van de leden van de fractie van GroenLinks uit het nader verslag (Kamerstuk 34 532, nr. 23) (Dossier 34532)
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Antwoord op openstaande vraag van de leden van de fractie van GroenLinks uit het nader verslag (Kamerstuk 34 532, nr. 23) Kamerstuk bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2016 De leden van de fractie van GroenLinks hebben in het nader verslag (Kamerstuk 34 532, nr. ...