Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2016 Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 92, Regeling van werkzaamheden) en in de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2016 heeft u verzocht om een vervolgbrief over het met Marokko gesloten akkoord1 inzake de aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2016 Op 19 januari 2016 is bij de behandeling van de wet tot opzegging van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland in de Tweede Kamer de motie Van Weyenberg en Yücel1 aangenomen (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2016 Tijdens het Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen van 8 oktober 2015 (Kamerstuk 26 448, nr. 546) heb ik toegezegd u te informeren over de kosten van de reizen naar Marokko in het kader van onderhandelingen over wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko. ...

Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2015 In mijn brief van 23 november 20151 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de technische omzetting van het met Marokko gesloten akkoord in een protocol tot wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. ...

Bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2015 heeft u mij verzocht de Kamer te informeren wanneer het voorstel tot wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko aan de Kamer zal worden gezonden. ...

Stand van zaken over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Stand van zaken over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2015 In de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2015 heeft u verzocht om een vervolgbrief over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko en de eventuele schade als gevolg van de discussie rondom het bilaterale socialezekerheidsverdrag. ...

Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2015 In mijn brief van 1 september 20151 heb ik aangegeven u te informeren wanneer Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2015 In mijn brief van 17 juni 20151 heb ik aangegeven u uiterlijk 1 september 2015 te informeren over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2015 In mijn brief van 6 mei 20151 heb ik aangegeven dat ik de verwachting had dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kon worden gekomen over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen onze beide landen. ...

Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2015 (Kamerstuk 34 052, nr. 9) heeft u verzocht om een nadere toelichting te geven op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag. ...

Betrekkingen tussen Nederland en Marokko (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Betrekkingen tussen Nederland en Marokko Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 mei 2015 (Kamerstuk 34 052, nr. 8), waarbij u toeging de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel «Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Op 1 december jl. heeft uw Kamer het verslag vastgesteld (Kamerstuk 34 052, nr. 6) inzake het wetsvoorstel «Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (herdruk) (Dossier 34052)
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief regering; Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (herdruk) Kamerstuk internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Op 10 juni 2014 is door uw Kamer de motie Schut-Welkzijn/Dijkgraaf2 aangenomen over het opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko. ...