Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Definitieve fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Definitieve fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Per brief van 14 januari 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaatproductie door de veehouderij in 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 102). ...

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2016 Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. ...

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 Per brief van 26 mei jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de doorlooptijd van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. ...

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien Kamerstuk dieren landbouw Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Per brief van 20 januari jl. heeft uw Kamer aan mij schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de melkveehouderij1. ...

Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee Kamerstuk dieren landbouw Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2016 Op 2 juli 2015 is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33 979, nr. 98) over het voornemen van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij te introduceren. ...

Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2016 Hierbij geef ik antwoord op de tijdens het 30 leden debat (Handelingen II 2015/16, nr. 47, Stijging van de Nederlandse melkproductie) gestelde vraag naar de einddatum van het onderzoek van het Louis Bolk Instituut (LBI) op melkveebedrijven die de kalveren langere tijd bij de koe laten, mede naar aanleiding van de ingediende motie van het lid Thieme (Kamerstuk 33 979, nr. 104). ...

Voorlopige fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Voorlopige fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2016 Mest is een onmisbare voedingsstof voor de bodem. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft het kabinet gevraagd de verschillen toe te lichten tussen de algemene maatregel van bestuur inzake grondgebondenheid (hierna: amvb) en het wetsvoorstel additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (hierna: wetsvoorstel). ...

De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie Kamerstuk dieren landbouw Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2015 Tijdens het ordedebat van 28 mei jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2015 Per brief van 1 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 18 juni jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 98, Regeling van werkzaamheden) ben ik, naar aanleiding van berichten in het blad Boerderij, verzocht uw Kamer te informeren over de wijze en termijn van invulling van een maatregel voor productiebegrenzing in de melkveehouderij. ...

Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 Tijdens de plenaire behandeling van de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij op 23 april jongstleden (Handelingen II 2013/14, nr. 80, item 4 en item 7) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de tweede prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaatproductie in Nederland in 2014. ...

Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2015 Per brief van 15 april jongstleden ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een reactie op het commentaar van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei melkveehouderij. ...

Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over het uitblijven van de AMvB melkveewet en de negatieve gevolgen van deze wet op milieu en dierenwelzijn (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over het uitblijven van de AMvB melkveewet en de negatieve gevolgen van deze wet op milieu en dierenwelzijn Kamerstuk dieren landbouw Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2015 Per brief van 12 maart jongstleden heeft u aan mij het verzoek van het lid Thieme overgebracht om aan te geven op welk moment ik de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan beide Kamers der Staten-Generaal zal aanbieden (Handelingen II 2014/15, nr. 63, Regeling van werkzaamheden). ...

Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 maart 2015, over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij. (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 maart 2015, over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij. ...

Reactie op het verzoek om informatie over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op het verzoek om informatie over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,12 maart 2015 Per brief van 5 maart jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw kamer te informeren wanneer de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan uw Kamer aangeboden zal worden alsmede aan te geven wanneer ik mijn reactie op de kritiek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) op de verkenning van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) aan uw Kamer zal sturen. ...

Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 De Wet verantwoorde groei melkveehouderij, onderdeel van de Meststoffenwet, biedt de kaders voor de melkveehouderij om zich binnen de milieurandvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn te kunnen ontwikkelen (Kamerstuk 33 979, nr. ...

Informatie over de hoofdlijnen van de invulling van de algemene maatregel van bestuur ter bevordering van grondgebondenheid (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie over de hoofdlijnen van de invulling van de algemene maatregel van bestuur ter bevordering van grondgebondenheid Kamerstuk dieren landbouw Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Op 25 november jl. heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij aangenomen (Handelingen II 2013/14, nr. 28, Stemmingen). ...

Uitvoering motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 80) en motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 82) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Uitvoering motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 80) en motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 82) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Na aanvaarding van de motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 80) en van de motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 82) heeft uw Kamer mij verzocht in een brief aan te geven hoe ik uitvoering aan deze moties ga geven. ...

Brief inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Brief inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Wet verantwoorde groei melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Op 6 november jl. heb ik uw Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor een verantwoorde groei in de melkveehouderij aangeboden (Kamerstuk 33 979, nr. 17), die het mogelijk maakt om bij algemene maatregel van bestuur beperkingen te stellen aan de uitbreiding van bedrijven met melkvee door het toepassen van mestverwerking. ...