Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2016 Met deze brief bieden wij u de verslagen aan over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen1. ...

Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2016 Bij brief van 20 november 20151 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). ...

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2016 Met deze brief bieden wij u de verslagen aan over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen1. ...

Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2015 In juli 2012 is de nieuwe geluidwetgeving SWUNG 1 in werking getreden. ...

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Met deze brief bieden wij graag de eerste verslagen aan over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen1. ...

Consequenties herstel geluidregister op wegenprojecten (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Consequenties herstel geluidregister op wegenprojecten Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2013 Met deze brief geef ik – mede namens de Minister – invulling aan de toezegging in mijn brief van 12 april 2013 (Kamerstuk 32 252, nr. 53) om u te informeren over de consequenties van het herstel van het geluidregister rijkswegen op de planning van de wegenprojecten. ...

Geluidregisters spoor en rijkswegen (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Geluidregisters spoor en rijkswegen Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2013 Op 1 juli 2012 is SWUNG (Samen Werken Uitvoering Nieuw Geluidbeleid) van kracht geworden. ...

Beleidskeuzes Swung 2 (herziening geluidwetgeving) (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Beleidskeuzes Swung 2 (herziening geluidwetgeving) Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2013 In de procedurevergadering van 24 oktober 2012 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht om informatie over de stand van zaken met betrekking tot Swung-2, fase 2 van de herziening van de geluidwetgeving. ...

Stand van zaken Swung-2 (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Stand van zaken Swung-2 Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2012 In de procedurevergadering van 24 oktober 2012 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht om geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot Swung-2, de herziening van de geluidregelgeving fase 2. ...

officiƫle publicatie (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief minister over verkeerslawaai rond rijksinfrastructuur en beleidsontwikkelingen t.a.v. verkeerslawaai rond decentrale infrastructuur en industrielawaai Kamerstuk geluid natuur en milieu spoor verkeer weg nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Mede namens mijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat informeer ik u hierbij over Wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds, inzake verkeerslawaai rond rijksinfrastructuur en de daarop volgende voorgenomen beleidsontwikkelingen ten aanzien van verkeerslawaai rond decentrale infrastructuur en industrielawaai.1. ...