Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Geleidende brief (Dossier 31938)
Geleidende brief Geleidende brief jongeren recht strafrecht zorg en gezondheid 31 938Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenisnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 27 april 2009Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.De Roon ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 31938)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2024 Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis intrek. ...