Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen (Dossier 34247)
Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2016 Op 5 juli 2015 heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen aanhangig gemaakt (Kamerstuk 34 247). ...

Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Dossier 34247)
Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2017 Hierbij doe ik u toekomen de schriftelijke reactie van de indiener op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 september 2016. ...

Geleidende brief (Dossier 34247)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Ontvangen 3 juli 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 34105)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 11 december 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...

Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW (Dossier 34414)
Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW Brief lid / fractie ouderen sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2017 Op 3 februari 2017 heb ik u de tweede nota van wijziging gestuurd (Kamerstuk 34 414, nr. 11) in het kader van mijn voorstel van wet inzake de flexibilisering van de AOW. ...

Geleidende brief (Dossier 34414)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 19 februari 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

Brief van het lid Klein inzake verzoek om advies aan de Kiesraad (Dossier 34258)
Brief van het lid Klein inzake verzoek om advies aan de Kiesraad Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 5 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2015 Bij dezen informeer ik u aangaande de stand van zaken van de initiatiefwet Wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten.1 Deze initiatiefwet is op 28 juli van dit jaar aan de Raad van State voorgelegd. ...

Brief van het lid Klein inzake aanvraag advies aan de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34258)
Brief van het lid Klein inzake aanvraag advies aan de Afdeling advisering Raad van State Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2015 Op 5 juli jongstleden heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden aanhangig gemaakt. ...

Geleidende brief (Dossier 34258)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 20 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden. ...