Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-V)
Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 In aanvulling op de beantwoording schriftelijke vragenronde BZ begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 V, nr. 11) komt u bijgaand het antwoord op de begrotingsvraag 232 toe. ...

Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' (Dossier 33400-V)
Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Hierbij bied ik u de kabinetsreactie aan op het AIV advies «Nederland en het Europees Parlement. ...

Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2013 Graag bied ik u hierbij het verslag aan van mijn bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije, dat plaatsvond van 16–19 juni 2013. ...

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan (Dossier 33400-V)
Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2013 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2012 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ (Dossier 33400-V)
AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2013 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking»1. ...

Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2013 Op 9 april 2013 vond de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) plaats in Den Haag. ...

Werkprogramma AIV 2013 (Dossier 33400-V)
Werkprogramma AIV 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Hierbij bied ik u het Werkprogramma AIV 2013 aan. ...

Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland (Dossier 33400-V)
Verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2013 Graag bied ik u hierbij conform het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 april 2013verslag van het bezoek van President Poetin aan Nederland. ...

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012. (Dossier 33400-V)
Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012. ...

Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2013 Graag doe ik u, mede namens de minister-president, verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei jl. in Kleef. ...

Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (Dossier 33400-V)
Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2013 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken aan. ...

Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de agenda en inzet van Nederland tijdens de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO (Dossier 33400-V)
Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de agenda en inzet van Nederland tijdens de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2013 Onder verwijzing naar het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en OS van 1 juli 2013 inzake de Ministeriële Bijeenkomst van de OESO, zeg ik u als coördinerend minister voor de OESO toe dat u voorafgaand aan de OESO ministeriële vergadering over agenda en inzet van Nederland geïnformeerd zult worden door de bewindspersoon die de betreffende OESO ministeriële vergadering bijwoont. ...

Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) (Dossier 33400-V)
Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2013 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van Uw Kamer van 10 april 2013 inzake de Nuclear Security Summit 2014, gericht aan de minister van Economische Zaken. ...

AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’ (Dossier 33400-V)
AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’ Brief regering begroting financiën Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2013 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «Criminaliteit, corruptie en instabiliteit»1. ...

Nazending tussentijdse rapportage aan het VN-mensenrechtencomité (Dossier 33400-V)
Nazending tussentijdse rapportage aan het VN-mensenrechtencomité Brief regering begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2013 Hierbij zend ik u een afschrift van de aanvullende informatie die naar aanleiding van een eerdere tussenrapportage is opgesteld op verzoek van het VN-Mensenrechtencomité, het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten1. ...

Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 (Dossier 33400-V)
Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2013 Hierbij bied ik u, mede namens de bewindslieden van OCW, EZ en I&M, het Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011–2015 aan1. ...

Nieuwe begrotingsindeling Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken en Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Dossier 33400-V)
Nieuwe begrotingsindeling Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken en Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2013 Het Regeerakkoord Rutte-Asscher heeft voor Buitenlandse Zaken onder andere tot gevolg dat met ingang van de Memorie van Toelichting 2014 twee begrotingen zullen worden opgesteld. ...

Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 6-7 december 2012 (Dossier 33400-V)
Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 6-7 december 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2012 Op 6 en 7 december 2012 a.s. komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de 56 deelnemende staten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bijeen in Dublin. ...

Reactie op verzoek commissie over de leiderschapswisseling in China (Dossier 33400-V)
Reactie op verzoek commissie over de leiderschapswisseling in China Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2012 In reactie op het verzoek van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken van 22 november 2012, ontvangt u hierbij een korte appreciatie van de gevolgen van de leiderschapswisseling binnen de Chinese Communistische Partij (CCP) voor de binnen- en buitenlandse politiek. ...

Terugblik “Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012” (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen (Dossier 33400-V)
Terugblik “Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012” (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2013 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het verloop en de resultaten van het «Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012» (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen. ...