Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Toedracht van het vertrek ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York (Dossier 31700-V)
Toedracht van het vertrek ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 september 2008Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 september 2008 met kenmerk 2008Z01735/2008D02620 inzake de toedracht van het vertrek van de ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York.De heer Van Twist is per 1 februari 2008 aangesteld als ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York voor een periode van vier jaar en heeft zijn werkzaamheden op 1 februari 2008 aangevangen. ...

Viering van 400 jaar Nederland-New York in 2009 (Dossier 31700-V)
Viering van 400 jaar Nederland-New York in 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 16BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2008Met verwijzing naar het Algemeen Overleg van de vaste commissies voor Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 15 mei 2008 (25 074, nr. 156), informeer ik u door middel van bijgaand overzicht,1 mede namens de staatssecretaris voor Economische Zaken, over de stand van zaken in de voorbereiding van de manifestatie NY 400, de viering van 400 jaar Nederland/New York in 2009. ...

Stand van zaken met betrekking tot het project NY400. (Dossier 31700-V)
Stand van zaken met betrekking tot het project NY400. Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009In vervolg op eerdere brieven aan uw Kamer (laatstelijk brief d.d. 28 januari 2009, 31 700 V, nr. ...