Zoeken


Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35332)
Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 36161)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model). ...

Geleidende brief (Dossier 36052)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur gemeenten Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2022 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren. ...

Geleidende brief (Dossier 36346)
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2023 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap). ...