Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Geleidende brief (Dossier 35999)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen). ...

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...