Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Geleidende brief (Dossier 35999)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht huisvesting huren en verhuren recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen). ...

Geleidende brief (Dossier 36477)
Geleidende brief Geleidende brief organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s-Gravenhage, 5 december 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen. ...

Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 36459)
Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN KRUL, CEDER EN KEIJZER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2024 Hierbij delen wij u mede dat bij de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, het lid Krul in de plaats treedt van het lid Palland, het lid Ceder in de plaats treedt van het lid Drost en het lid Keijzer in de plaats treedt van het lid Pouw-Verweij. ...

Geleidende brief (Dossier 36459)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven. ...

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...