Zoeken


Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35332)
Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S. ...

Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34606)
Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KROL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Rooijen de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel van mij overneemt. ...

Geleidende brief (Dossier 34606)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Wet aanpassing disconteringsvoet). ...

Geleidende brief (Dossier 33721)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 6 september 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW). ...