Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34606)
Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KROL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Rooijen de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel van mij overneemt. ...

Geleidende brief (Dossier 34606)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Wet aanpassing disconteringsvoet). ...