Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 69 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2013 Bij koninklijke boodschap van 21 december 2011 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 33 127, nr. ...

Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 Onder verwijzing naar uw brief van 20 december jl., waarin u mij laat weten dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (33 127) van uw lijst van controversiële onderwerpen is afgevoerd, breng ik graag het volgende onder uw aandacht. ...

Beleidsvoornemens Wet maatschappelijke ondersteuning (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Beleidsvoornemens Wet maatschappelijke ondersteuning Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2013 In antwoord op uw brief van 31 januari 2013 meld ik u het volgende. ...

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 Mevrouw Leijten heeft mij op 21 juni jl. verzocht om een brief over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen. ...

Reactie op verzoek van het lid Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2012 Tijdens de Regeling van werkzaamheden op 26 april 2012 heeft mevrouw Leijten (SP) gevraagd om een brief met daarin het antwoord op de vraag of de gemeente Renkum met haar beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp de Wmo overtreedt. ...

Cbp-advies inzake wijziging van de Wmo in verband met de decentralisatie van de begeleiding (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Cbp-advies inzake wijziging van de Wmo in verband met de decentralisatie van de begeleiding Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2012 In mijn brief van 17 april 2012 (33 127, nr. 62) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stappen die waren gezet om nog voor de afronding van het plenaire debat over bovenbedoeld wetsvoorstel te kunnen beschikken over het advies van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) over de Nota van wijziging (33 127, nr. 27). ...

Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de decentralisatie van begeleiding op 5 april jl. ...

Financieel arrangement Wmo (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Financieel arrangement Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Op 4 april debatteerde uw Kamer in eerste termijn over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Handelingen II, 2011/12, nr. 72). ...

Schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat inzake Wmo (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat inzake Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Bij de behandeling van het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, heeft uw Kamer in eerste termijn vragen aan mij gericht (Handelingen II 2011/12, nr. 72, 4 april 2012). ...

Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Hierbij gaat een reactie van de regering op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 1. ...

Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33127)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Brief regering; Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2012 Op 4 en 5 april debatteer ik met uw Kamer over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. ...