Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

69 resultaten

Onderzoek inzake beweringen informant SNV (#:-)
Onderzoek inzake beweringen informant SNV Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 februari 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 17 januari 2011 met kenmerk 2011Z00586/2011D01899 inzake onderzoek naar SNV. ...

Verslag EU-missie Orissa februari 2010 (#:-)
Verslag EU-missie Orissa februari 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 september 2010Onder verwijzing naar de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de ledenVoordewind, Van der Staaij en Haverkamp over de EU-missie naar Orissa (Aanhangsel Handelingen 2000–2010, nr. 1862), informeer ik u hierbij over de bevindingen van deze missie. ...

Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II (#:-)
Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de IOB-evaluatie van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) dd. 20 april 2011 (Kamerstuk 32 500 V, nr. ...

Aandachtspunten voor de transparantie van en verantwoording over de middelen voor ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Aandachtspunten voor de transparantie van en verantwoording over de middelen voor ontwikkelingssamenwerking Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2010 Op 4 juni 2009 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Algemene Rekenkamer. ...

IOB Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (#:-)
IOB Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2010Hierbij heb ik het genoegen u de beleidsevaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005–2008 en mijn beleidsreactie hierop aan te bieden. ...

Geleerde lessen uit de zaak-Bahraami (#:-)
Geleerde lessen uit de zaak-Bahraami Brief regering begroting financiën Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2011 In het debat op 3 februari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 48, item 5, blz. 53–82) over de executie van mevrouw Sahra Baahrami heb ik toegezegd uw Kamer een brief te zullen sturen over de gevolgen van deze zaak voor het toekomstige beleid op consulair gebied. ...

Update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds (#:-)
Update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Naar aanleiding van het verzoek vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (ref. 2011Z08119/2011D20273 dd. 18 april 2011) om een update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds kan ik u het volgende melden. ...

Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India (#:-)
Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 4 februari 2011 met kenmerk 2011Z01783/2011D05767 inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India. ...

Directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien (#:-)
Directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2010Naar aanleiding van de schriftelijke vragen gesteld door het lid Driessen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 256) (vraag 2) van 25 juni 2010 en door de leden Voordewind, Irrgang, Dikkers, Van der Staaij, Ten Broeke en Peters over directiesalarissen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 332) (vraag 2), van 25 juni 2010, is er een onderzoek gedaan naar directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien en die daarvoor in 2009 minimaal € 500 000 subsidie uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking ontvingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ...

Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1-2 december (#:-)
Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1-2 december Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2010Graag bericht ik u, mede namens de minister-president, over de Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1–2 december a.s. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 (#:-)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2011 Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2010. ...

Reactie van de regering op het verzoek van de commissie op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea (#:-)
Reactie van de regering op het verzoek van de commissie op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 25.11.2010 met kenmerk 2010Z17758/2010D47542 over de reactie van de regering op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. ...

Reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport “War on Drugs” van de “Global Commission on Drug Policy”, in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten. (#:-)
Reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport “War on Drugs” van de “Global Commission on Drug Policy”, in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten. ...

Uitvoering motie van de leden Ferrier en Dijkhoff (32500 V, nr. 171) over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties (#:-)
Uitvoering motie van de leden Ferrier en Dijkhoff (32500 V, nr. 171) over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2011 Ten aanzien van de uitvoering van de motie Ferrier en Dijkhoff (TK 32 500 V, nr. ...

Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' (#:-)
Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2011Graag bieden wij u, mede namens de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie, hierbij aan de regeringsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken: Nederland en de «Responsibility to Protect». ...

Concept-rapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo (#:-)
Concept-rapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 januari 2011Zoals toegezegd aan uw Kamer tijdens de Begrotingsbehandeling op 15 december 2010 wil ik hiermee antwoord geven op de door uw Kamer gestelde vraag of het Joegoslavië Tribunaal een rol kan spelen in de opvolging van een rapport aan de Raad van Europa inzake onmenselijke behandeling van personen en illegale orgaanhandel in Kosovo. ...

Reactie op verzoek commissie over een onderzoek naar de nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking SNV (#:-)
Reactie op verzoek commissie over een onderzoek naar de nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking SNV Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 17 januari 2011 met kenmerk 2011Z00586/2011D01899 inzake onderzoek naar SNV. ...

Misbruik van GAVI fondsen in Mali (#:-)
Misbruik van GAVI fondsen in Mali Brief regering begroting financiën Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2011 In mijn brief van 13 april (kamerstuk 32 500 V-167) informeerde ik u over het veranderd transparantiebeleid bij de Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) en over de onderzoeken over mogelijk misbruik van fondsen in een aantal Afrikaanse landen (Niger, Ivoorkust, Kameroen en Mali). ...

Reactie op het verzoek van de Contactgroep België inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België (#:-)
Reactie op het verzoek van de Contactgroep België inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2011 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de commissie Contactgroep België van 30 juni 2011 met kenmerk 2011D35994 inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België. ...

Typen maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat (#:-)
Typen maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 april 2011In het debat over de executie van mevrouw Sahra Baahrami op 3 februari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 48, item 5, blz. 53–82) heb ik toegezegd U in algemene zin per brief te informeren over de typen van maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat. ...