Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2015 Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op 29 september 2015 is door de fracties van SP en PvdA erop aangedrongen de bepalingen van de Wkkgz van toepassing te doen zijn op aanbieders van ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). ...

Uitvoeringsregeling Wkkgz (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Uitvoeringsregeling Wkkgz Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2015 Hierbij bied ik u, conform mijn toezegging tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in de Eerste Kamer, de Uitvoeringsregeling Wkkgz ter informatie aan1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 juli 2014 over het concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 32 402, nr. 67). ...

Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 In het kader van het ontwikkelen van een openbaar register zorgaanbieders is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een technisch onderzoek uitgevoerd naar de datakwaliteit van en de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van dit register. ...

Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2014 De Eerste Kamer heeft in haar voorlopig verslag van 18 februari 2014 (Kamerstuk 32 402, nr. 6) over het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gevraagd of de regering bereid is de tekst van het concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz aan de Eerste Kamer voor te leggen. ...

Nadere informatie over het op te richten zorgloket (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Nadere informatie over het op te richten zorgloket Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2013 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft uw Kamer een motie aangenomen die door de heer Kuzu (PvdA) is ingediend (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2013 Tijdens het debat over het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Schriftelijke beantwoording op wetstechnische en feitelijke vragen en een reactie op de amendementen inzake de behandeling wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Schriftelijke beantwoording op wetstechnische en feitelijke vragen en een reactie op de amendementen inzake de behandeling wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2013 Hierbij bied ik u de schriftelijke beantwoording aan op de wetstechnische en feitelijke vragen zoals gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (Kamerstuk 32 402) (Handelingen II 2012/13, nr. 96). ...

Transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Bijgevoegd treft u, in reactie op het verzoek van de griffier van de vaste commissie voor VWS, de transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 402, nr. 12) bij het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg, ook wel wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg1. ...

Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliƫntenrechten zorg (Dossier 32402)
Wet cliĆ«ntenrechten zorg ; Brief regering; Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliĆ«ntenrechten zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2013 Op 5 maart jongstleden hebben ambtenaren van mijn ministerie een technische briefing verzorgd voor de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer. ...