Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

70 resultaten

Stand van zaken abortusklinieken Amsterdam (Dossier 32123-XVI)
Stand van zaken abortusklinieken Amsterdam Brief regering begroting ethiek financiën organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 maart 2010De toenmalige staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen bij de Amsterdamse abortusklinieken. ...

Ontwerpbesluit inzake drempel- en toetsingsinkomen t.b.v. het berekenen van de zorgtoeslag (Dossier 32123-XVI)
Ontwerpbesluit inzake drempel- en toetsingsinkomen t.b.v. het berekenen van de zorgtoeslag Brief regering begroting belasting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 januari 2010Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 1 februari 2010. ...

Financiële problemen voor abortusklinieken in Amsterdam (Dossier 32123-XVI)
Financiële problemen voor abortusklinieken in Amsterdam Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 80BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Middels deze brief stel ik u op de hoogte van het feit dat de twee abortusklinieken in Amsterdam, te weten ACSG en de Oosterparkkliniek in financiële problemen verkeren. ...

Draagmoederschap/illegale opneming van buitenlandse kinderen (Dossier 32123-XVI)
Draagmoederschap/illegale opneming van buitenlandse kinderen Brief regering begroting burgerlijk recht economie financiën handel organisatie en beleid recht strafrecht 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 30BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2009In de brief van 10 juni 2008 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XVI, nr. ...

IGZ-rapport Chronische beademing vereist betere afstemming (Dossier 32123-XVI)
IGZ-rapport Chronische beademing vereist betere afstemming Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2010Hiermee wil ik u informeren over de resultaten van het IGZ-rapport «Chronische beademing vereist betere afstemming», naar aanleiding van het onderzoek naar de risico’s van chronische thuisbeademing.1Aanleiding Steeds meer patiënten gebruiken buiten het ziekenhuis geavanceerde medische technologie, zoals beademingsapparatuur. ...

Jaarverslag 2009 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Dossier 32123-XVI)
Jaarverslag 2009 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Brief regering begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 augustus 2010Mede namens de minister van Justitie bied ik u hierbij aan het Jaarverslag 2009 van de regionale toetsingscommissies euthanasie1. ...

Overzicht maatregelen zorg (Dossier 32123-XVI)
Overzicht maatregelen zorg Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010In de procedurevergadering van 23 juni 2010 heeft uw Kamer gevraagd een overzicht te verschaffen, waarin per voorgestelde maatregel het voorziene bedrag is vermeld, alsmede een aanduiding per wanneer de maatregel van kracht dient te zijn. ...

Jaarverslag Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 2008 (Dossier 32123-XVI)
Jaarverslag Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 2008 Brief regering begroting bestuur ethiek financiën organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 76BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009Hierbij bied ik u mede namens de minister van Justitie het jaarverslag 2008 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen aan1. ...

Bezuinigingsvoorstellen zorgsector (Dossier 32123-XVI)
Bezuinigingsvoorstellen zorgsector Brief regering begroting financiën Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 20101. ...

Reactie op bericht over situatie ouderen in instellingen in verhouding tot gevangenen in gevangenissen (Dossier 32123-XVI)
Reactie op bericht over situatie ouderen in instellingen in verhouding tot gevangenen in gevangenissen Brief regering begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2010Op 20 mei jl. ontving u een e-mail met als onderwerp «De harde waarheid in Nederland». ...

Opschorting inwerkingtreding wijziging Besluit afbreking zwangerschap (Dossier 32123-XVI)
Opschorting inwerkingtreding wijziging Besluit afbreking zwangerschap Brief regering begroting financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 25BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Gelet op het feit dat er voor 18 november as. een algemeen overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van uw Kamer gepland staat over de wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap, laat ik u weten dat ik de inwerkingtreding van dit besluit dat eerder was voorzien voor 1 november 2009 tot nader order opschort.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. ...

Vrije prijsvorming mondzorg (Dossier 32123-XVI)
Vrije prijsvorming mondzorg Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2010Bij brieven van 7 mei 2009 en 13 oktober 2009 (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 142 en Kamerstuk 32 123 XVI, nr. 11) heb ik u gemeld om, overeenkomstig de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), invoering van vrije prijsvorming voor de mondzorg per 2011 te overwegen. ...

Advies Raad van State over wijziging Besluit afbreking zwangerschap (Dossier 32123-XVI)
Advies Raad van State over wijziging Besluit afbreking zwangerschap Brief regering begroting financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 81BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2009Tijdens het algemeen overleg met de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van uw Kamer gisteren, heb ik toegezegd het advies toe te sturen van de Raad van State over de wijziging van het besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) (Stbl. nr. ...

Vervoerskosten i.v.m. ggz-behandeling (Dossier 32123-XVI)
Vervoerskosten i.v.m. ggz-behandeling Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ouderen verkeer verzekeringen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 108BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 januari 2010In het algemeen overleg van 2 juli 2009 over diverse kwesties met betrekking tot de Zorgverzekeringswet (Zvw), heb ik toegezegd de Kamer voor 2010 schriftelijk te zullen informeren over het vervoer van psychogeriatrische patiënten die worden behandeld in ggz-instellingen (Kamerstukken II 2008/09, 29 689, nr. 270). ...

WBMV en bijzondere hartinterventies (Dossier 32123-XVI)
WBMV en bijzondere hartinterventies Brief regering begroting financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 109BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 januari 2010In het Algemeen Overleg van 9 september 2009 (Kamerstuk 32 123 XVI, nr. ...

Vervoersregeling teamsporters met een handicap (Dossier 32123-XVI)
Vervoersregeling teamsporters met een handicap Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid sport zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 89BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 november 2009In het wetgevingsoverleg Sport van 27 oktober 2008 heb ik toegezegd met een structurele oplossing te komen voor het vervoer van teamsporters met een handicap. ...

Reclame, marketing en gunstbetoon bij medische hulpmiddelen (Dossier 32123-XVI)
Reclame, marketing en gunstbetoon bij medische hulpmiddelen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën geneesmiddelen en medische hulpmiddelen media zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 20091. ...

Besluit afbreking zwangerschap (Dossier 32123-XVI)
Besluit afbreking zwangerschap Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2010 Op 10 februari 2010 vond de tweede termijn plaats van het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer inzake de brief van de toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. ...

Uitvoering motie Van der Veen c.s. (32123 XVI, nr 151) over afzien van invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg (Dossier 32123-XVI)
Uitvoering motie Van der Veen c.s. (32123 XVI, nr 151) over afzien van invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg Brief regering begroting financiën Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Op 1 juli 2010 heeft uw Kamer een motie aanvaard van de leden Van der Veen (PvdA), Zijlstra (VVD) en Voortman (GL). ...

Advies commissie Doek inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen (Dossier 32123-XVI)
Advies commissie Doek inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen Brief regering begroting ethiek financiën jongeren onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 87BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 november 2009Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, het advies van de «Commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen» aan.1 Deze commissie, onder voorzitterschap van prof. ...