Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Toezegging n.a.v. vragen van het lid Van Leeuwen over Succesparken (Dossier 32123-XIV)
Toezegging n.a.v. vragen van het lid Van Leeuwen over Succesparken Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009In het Algemeen Overleg van 4 maart 2009 met de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de heer Van Leeuwen (SP) mij gevraagd onderzoek te doen naar de handel en wandel van Succesparken. ...