Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake uitlatingen betreffende Natura 2000-beleid. (Dossier 32123-XIV)
Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake uitlatingen betreffende Natura 2000-beleid. Brief regering begroting financiĆ«n natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 160BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2010Graag bied ik u mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 februari 2010 met kenmerk 2010Z02847/2010D07949 inzake verzoek om reactie inzake uitlatingen betreffende Natura 2000-beleid.Tijdens de bijeenkomst met de parlementaire pers heb ik gesproken over het belang van vroegtijdige, scherpe positiebepaling in het besluitvormingsproces van EU-regelgeving om later in het implementatietraject problemen te voorkomen. ...

Toezegging n.a.v. vragen van het lid Van Leeuwen over Succesparken (Dossier 32123-XIV)
Toezegging n.a.v. vragen van het lid Van Leeuwen over Succesparken Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009In het Algemeen Overleg van 4 maart 2009 met de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de heer Van Leeuwen (SP) mij gevraagd onderzoek te doen naar de handel en wandel van Succesparken. ...

Beantwoording vraag Thieme over de verleende subsidie aan het verbeterprogramma soja van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) (Dossier 32123-XIV)
Beantwoording vraag Thieme over de verleende subsidie aan het verbeterprogramma soja van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) Brief regering begroting financiĆ«n landbouw natuur en milieu organisatie en beleid voedselkwaliteit 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 27BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 november 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 10 september jl. over soja stelde Mw. ...