Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab (Dossier 32123-XIV)
Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009In het VAO over het aalbeheerplan van 22 september 2009 heb ik met u gesproken over de handhaving van het aalvisverbod. ...

Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben (Dossier 32123-XIV)
Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Hierbij stuur ik u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het amendement Cramer (31 700 XIV, nr. 55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben.Begin dit jaar heb ik de provincie Overijssel verzocht om met voorstellen te komen voor de besteding van de middelen uit het amendement. ...

Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 (Dossier 32123-XIV)
Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010, doe ik u hierbij de geannoteerde agenda voor IWC-62 toekomen alsmede het consensusvoorstel met betrekking tot de toekomst van de IWC1. ...

Particulier historische buitenplaatsen (Dossier 32123-XIV)
Particulier historische buitenplaatsen Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2010 Met deze brief informeer ik u over actie die het kabinet heeft ondernomen ingevolge uw motie van 3 december 2009 inzake de subsidieregeling voor historische buitenplaatsen (Kamerstukken TK 2009–2010, 32 123 XIV, nr. 97). ...

Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) (Dossier 32123-XIV)
Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) Brief regering begroting financiën Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2010Bij brief van 11 juni 2010 (Kamerstuk 32 123 XIV, nr. ...

Situatie dieren in de Oostvaardersplassen (Dossier 32123-XIV)
Situatie dieren in de Oostvaardersplassen Brief regering begroting financiën Nr. 205 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2010 Per brief van 12 mei 2010 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van uw Kamer (2010Z08083/2010D22143) mij verzocht om geïnformeerd te worden over de situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen. ...

Stand van zaken moties behandeling LNV-begroting 2010 (Dossier 32123-XIV)
Stand van zaken moties behandeling LNV-begroting 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2010Bijgaand ontvangt u de door u gevraagde stand van zaken van de uitvoering van moties, aangenomen bij de behandeling van het Wetsvoorstel vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32 123 XIV) en van het Diergezondheidsfonds (32 123 F) voor het jaar 2010 (verzoek van 18 maart 2010, kenmerk 2010Z04590/2010D13792). ...

Standpunt van de EU inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) (Dossier 32123-XIV)
Standpunt van de EU inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2010Bij brief van 11 mei 2010 (Kamerstuk 32123-XIV nr. 199) heb ik u toegezegd de Kamer te zullen informeren over het standpunt dat de EU zal innemen over het consensusvoorstel inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) tijdens de 62e jaarvergadering van de IWC, van 21–25 juni a.s. in Marokko. ...

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei (Dossier 32123-XIV)
Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei Brief regering begroting financiën Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010Naar aanleiding van uw verzoek van 14 april (2010Z06358/2010D18474) om een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei a.s., stuur ik u hierbij een overzicht. ...

Intentieverklaring duurzame cacao (Dossier 32123-XIV)
Intentieverklaring duurzame cacao Brief regering begroting financiën landbouw natuur en milieu organisatie en beleid voedselkwaliteit 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 maart 2010 Op 4 maart 2010 is op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de intentieverklaring duurzame cacao getekend door een groot aantal partijen: overheid, NGO’s en certificeerders, supermarkten en brancheorganisaties en de cacao-industrie. ...

Motivering van de rechtbank inzake de voorlopige voorziening voor de visserij op wolhandkrab met aalfuiken (Dossier 32123-XIV)
Motivering van de rechtbank inzake de voorlopige voorziening voor de visserij op wolhandkrab met aalfuiken Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 november 2009In het Wetgevingsoverleg Visserij van 16 november 2009 (Kamerstuk 32 123 XIV, nr. ...

Stand van zaken Natura 2000 over o.a. de conceptbeheerplannen (Dossier 32123-XIV)
Stand van zaken Natura 2000 over o.a. de conceptbeheerplannen Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 25BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken in het Natura 2000-dossier, met name over de conceptbeheerplannen die de provincies op 1 september 2009 hebben ingediend. ...

Rapportage van de Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling (BuR) over 2009 (Dossier 32123-XIV)
Rapportage van de Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling (BuR) over 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2010Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit stuur ik u bijgaand de rapportage van de Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling (BuR) over 2009.1Ik ben verheugd dat de Raad van Advies tot de conclusie komt dat de in 2009 uitgebrachte adviezen van het Bureau Risicobeoordeling voldoen aan de criteria van wetenschappelijke kwaliteit. ...

Instellen Commissie voor de evaluatie van het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen (Dossier 32123-XIV)
Instellen Commissie voor de evaluatie van het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juli 2010Hierbij informeer ik u over de instelling van de commissie ter evaluatie van het beheer van grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen (Committee on the evaluation of the management of large herbivores in the Oostvaardersplassen).Een dergelijke evaluatie zou aanvankelijk in 2011 plaatsvinden, overeenkomstig het advies uit 2006 van het International Committee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO). ...

Schieraal (Dossier 32123-XIV)
Schieraal Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 4BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 september 2009In het Algemeen Overleg van 10 september over de aal heb ik u toegezegd u nader te informeren over de exacte hoeveelheden schieraal die de vissers op grond van het «Masterplan Aalherstel in Nederlandse binnenwateren» van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) over de dijk zouden zetten. ...

Reactie op verzoek commissie LNV t.b.v het VAO Aalbeheerplan (Dossier 32123-XIV)
Reactie op verzoek commissie LNV t.b.v het VAO Aalbeheerplan Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 september 2009Naar aanleiding van uw verzoek van 21 september jl. (2009Z16886/2009D44458) zou ik graag het volgende willen aangegeven.Alvorens op uw specifieke vragen in te gaan, wil ik u gaarne informeren over het telefonisch overleg dat ik afgelopen vrijdag 18 september jl. had met Commissaris Borg. ...

Rapport ‘Gevolgen van het afschaffen van dierrechten’ (Dossier 32123-XIV)
Rapport ‘Gevolgen van het afschaffen van dierrechten’ Brief regering begroting financiën Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 augustus 2010Met deze brief bied ik u het rapport «Gevolgen van het afschaffen van dierrechten»1 aan. ...

Duiding landelijke doelen en Europese verplichtingen Natura 2000 (Dossier 32123-XIV)
Duiding landelijke doelen en Europese verplichtingen Natura 2000 Brief regering begroting europese zaken financiën internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 150BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 februari 2010Uw Kamer heeft verzocht meer duiding te geven aan landelijke doelen voor Natura 2000 en Europese verplichtingen (uw brief van 03-02-2010 met kenmerk 2010Z02070/2010D05989). ...

Overzicht stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor LNV (Dossier 32123-XIV)
Overzicht stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor LNV Brief regering begroting financiën Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 mei 2010Naar aanleiding van uw verzoek van 14 april jl. om een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commisie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van het AO moties en toezeggingen van 20 mei aanstaande stuur ik u hierbij een overzicht. ...

Garantstelling land- en tuinbouwsector (Dossier 32123-XIV)
Garantstelling land- en tuinbouwsector Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 14BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 september 2009Op 10 september 2009 heb ik de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd u nadere duidelijkheid te geven over een regeling voor liquiditeitsoverbrugging voor de glastuinbouw. ...