Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

80 resultaten

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië (Dossier 32123-X)
Uitstel beantwoording vragen van de commissie over verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 augustus 2010Door de vaste commissie voor Defensie zijn vragen gesteld over mijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van materieel aan Jordanië (32 123-X/2010D29846). ...

B-brief project Herintroductie mijnenveegcapaciteit (Dossier 32123-X)
B-brief project Herintroductie mijnenveegcapaciteit Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 mei 2010 INLEIDINGMet de brief van 14 oktober 2005 is de Kamer geïnformeerd over de Marinestudie 2005 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 9). ...

Vertraging project Tactical Indoor Simulation (TACTIS) (Dossier 32123-X)
Vertraging project Tactical Indoor Simulation (TACTIS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 90BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2009Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het project «Tactical Indoor Simulation» (TACTIS). ...

Informatie n.a.v. het Algemeen Overleg Jaarverslag 2008 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) (Dossier 32123-X)
Informatie n.a.v. het Algemeen Overleg Jaarverslag 2008 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal parlement recht staatsrecht 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 23BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 november 2009In mijn brief van 20 mei 2009 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verplichtingenpauze t.a.v. het exploitatiebudget Defensie Materieel Organisatie (DMO) (Dossier 32123-X)
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verplichtingenpauze t.a.v. het exploitatiebudget Defensie Materieel Organisatie (DMO) Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2010Op 1 april jl. heeft de vaste commissie voor Defensie verzocht (kenmerk 2010Z05842/2010D16277) om nadere informatie over de gevolgen per krijgsmachtdeel van de budgetproblemen bij Defensie. ...

Rapportage genderbeleid 2006 - 2008 (Dossier 32123-X)
Rapportage genderbeleid 2006 - 2008 Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 30BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009Tijdens het algemeen overleg van 20 mei jl. stond het actieplan Diversiteit van 21 januari 2009 (Kamerstuknummer 31 700 X, nr. ...

Voortgang project ‘Beter verbeteren’ (Dossier 32123-X)
Voortgang project ‘Beter verbeteren’ Brief regering 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009Tijdens het wetgevingsoverleg van 16 juni 2009 (31 924 X, nr. ...

Toezeggingen algemeen overleg over het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS) (Dossier 32123-X)
Toezeggingen algemeen overleg over het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal verkeer water 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 82BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 december 2009InleidingTijdens het algemeen overleg van 26 november jl. over het project joint logistiek ondersteuningsschip (Joint logistic Support Ship, JSS) heb ik toegezegd de Kamer nader te informeren over de exploitatiekosten van het JSS in relatie tot de mogelijkheden van uitbesteden. ...

Specificatie bezuinigingen bij het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie (DMO) vanaf 2010 (Dossier 32123-X)
Specificatie bezuinigingen bij het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie (DMO) vanaf 2010 Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 52BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 november 2009InleidingTijdens het wetgevingsoverleg van 9 november jl. ...

Toelagen en beloningen van de top van Defensie (Dossier 32123-X)
Toelagen en beloningen van de top van Defensie Brief regering begroting defensie financiën inkomensbeleid internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 98BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 februari 2010Op 8 december 2009 is de motie van het lid Brinkman over het openbaar maken van toelagen en bijzondere beloningen van de top van Defensie (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Informatie over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) (Dossier 32123-X)
Informatie over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 201030 139Veteranenzorgnr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Tijdens het algemeen overleg op 29 september jl. heb ik toegezegd de Kamer te informeren over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). ...

Reactie op verzoek van de commissie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie (Dossier 32123-X)
Reactie op verzoek van de commissie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 29BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009InleidingHierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie met de stand van 30 juni 2009 (verzoek met kenmerk 32123-X-4/2009D47244 van 5 oktober 2009).Met mijn brief van 15 september 2009 (TK 2009, 32 123 X, nr. ...

Onderzoek Omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie (Dossier 32123-X)
Onderzoek Omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 augustus 2010Inleiding Tijdens het algemeen overleg Personeel van 30 september 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 20) heeft de staatssecretaris van Defensie een kwalitatief onderzoek toegezegd naar ongewenst gedrag op opleidingsinstituten. ...

Verdere verduidelijking over de relatie tussen de Verkenningen en de brede heroverweging over het thema internationale veiligheid (Dossier 32123-X)
Verdere verduidelijking over de relatie tussen de Verkenningen en de brede heroverweging over het thema internationale veiligheid Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2010 Tijdens het algemeen overleg van 21 januari jl. ...

Afschrift van het convenant inzake patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden (Dossier 32123-X)
Afschrift van het convenant inzake patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten ruimte en infrastructuur verkeer waterkeringen en waterbeheer 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2010 Met mijn brief van 12 februari 2010 (2010Z02956/2010D08236) heb ik u meegedeeld dat het convenant inzake de inzet van defensiehelikopters ten behoeve van de Friese Waddeneilanden voor steunverlening bij transport van zieken en gewonden en bij incidenten die een snelle opschaling van de hulpverlening vereisen kan worden getekend. ...

Mogelijkheden om binnen het Nederlandse buitenlandse veiligheidsbeleid Security Sector Reform (SSR) activiteiten te intensiveren in de context van buitenlandse missies, met een focus op politietraining (Dossier 32123-X)
Mogelijkheden om binnen het Nederlandse buitenlandse veiligheidsbeleid Security Sector Reform (SSR) activiteiten te intensiveren in de context van buitenlandse missies, met een focus op politietraining Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2010In antwoord op de motie Peters/Knops (32 123 X-2009, nr. ...

Voortgang van het Balkanonderzoek (Dossier 32123-X)
Voortgang van het Balkanonderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2010Op 10 juni 2009 heb ik de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Balkanonderzoek (Kamerstuk 31 700X, nr. 121). ...

Vier projecten op het gebied van luchttransport en over ’Chinook uitbreiding en versterking’ (Dossier 32123-X)
Vier projecten op het gebied van luchttransport en over ’Chinook uitbreiding en versterking’ Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart verkeer 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 16BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 2009Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van luchttransport. ...

Materieelprojectenoverzicht (MPO) (Dossier 32123-X)
Materieelprojectenoverzicht (MPO) Brief regering 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 3BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2009Hierbij bied ik u het nieuwe Materieelprojectenoverzicht (MPO) aan.1 Het overzicht is opgesteld mede aan de hand van mijn toezeggingen daarover in het wetgevingsoverleg Materieel van 10 november 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Voortgang uitvoering motie-Knops c.s. (32 123 X, nr. 69) over medegebruik Defensieterreinen (Dossier 32123-X)
Voortgang uitvoering motie-Knops c.s. (32 123 X, nr. 69) over medegebruik Defensieterreinen Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 augustus 2010Op 25 mei jl. heeft u mij verzocht om informatie over de voortgang van de uitvoering van de motie-Knops c.s. over het medegebruik van defensieterreinen (32 123-X-69). ...