Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

70 resultaten

Reactie in de vorm van een plan van aanpak op de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (Dossier 31700-XVI)
Reactie in de vorm van een plan van aanpak op de Staat van de Gezondheidszorg 2008 Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u hierbij mijn reactie in de vorm van een plan van aanpak op de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (SGZ). ...

Uitstel beantwoording verslagen schriftelijk overleg over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek (Dossier 31700-XVI)
Uitstel beantwoording verslagen schriftelijk overleg over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek Brief regering begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 170BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Eind juni heeft de vaste Commissie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek vragen en opmerkingen aan mij voorgelegd. ...

Toezegging overleg pakketbeheer 2008 (Dossier 31700-XVI)
Toezegging overleg pakketbeheer 2008 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 108BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 december 2008Op 25 juni 2008 heb ik met de Vaste commissie voor VWS een algemeen overleg gevoerd over het pakketadvies 2008 dat is uitgebracht door het College voor zorgverzekeringen (Kamerstuk 31 200 XVI, nr. ...

Jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Dossier 31700-XVI)
Jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen Brief regering begroting ethiek financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 84BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Hierbij bied ik u het jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen aan1.Het betreft het eerste jaarverslag van deze commissie die op 15 maart 2007 is gestart met zijn werkzaamheden. ...

Visiedocument bekostiging mondzorg (Dossier 31700-XVI)
Visiedocument bekostiging mondzorg Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 mei 2009Met deze brief geef ik mijn reactie op het VisiedocumentBekostigingsstructuur mondzorg-Transparante mondzorg met vrije prijzen, de consument kiest, zoals ik dat bij brief van 17 maart 2009 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heb ontvangen.1Het visiedocument bouwt voort op het verzoek dat mijn voorganger bij de NZa heeft neergelegd om voorstellen te doen voor een bekostigingsstructuur die beter past bij de huidige en toekomstige praktijkvoering binnen de mondzorg.Daarbij zou de bekostigingsstructuur meer rekening moeten houden met de taakherschikking in de sector (meer prominente rol mondhygiënist), het belang van de preventieve mondzorg en de wens tot het kunnen benutten van nieuwe behandeltechnieken. ...

Uitstel beantwoording vragen Commissie VWS inzake uitvoering amendement van Van Gerven inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum (31700 XVI, nr’s 139 en 144) (Dossier 31700-XVI)
Uitstel beantwoording vragen Commissie VWS inzake uitvoering amendement van Van Gerven inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum (31700 XVI, nr’s 139 en 144) Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 156BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juni 2009De vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een schriftelijk overleg over de brieven van 24 april en 12 mei jl. inzake uitvoering amendement van Van Gerven (nr. 33) inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.De reden van het uitstel is dat voor de beantwoording meer tijd nodig is, onder andere omdat overleg met derden is vereist.De beantwoording zal plaatshebben omstreeks eind juni 2009.De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. ...

Aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis (Dossier 31700-XVI)
Aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis Brief regering begroting economie financiën markttoezicht 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 125BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 januari 2009In de brief van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoekt u mij om mijn reactie op de uitspraak van het gerechtshof Arnhem inzake de eventuele aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis te Breda (2008Z08352/2008D20527).Bij brief van 28 augustus 2008 heb ik aangegeven u nader te berichten als er een onherroepelijke uitspraak van de rechter zou zijn in onderhavige kwestie.Op 18 november 2008 heeft het gerechtshof Arnhem uitspraak gedaan. ...

Moties inzake dierproeven ingediend tijdens de begrotingsbehandeling (Dossier 31700-XVI)
Moties inzake dierproeven ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 77BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 november 2008Hierbij wil ik reageren op de moties 31 700 XVI, nrs. 66, 67 en 68 die ik in de begrotingsbehandeling van VWS niet mondeling heb afgedaan.Motie 66: de Wod laten aansluiten bij de algemene systematiek van het bestuursrecht.In de afgelopen jaren is dit meermalen besproken. ...

Werkprogramma 2009 Gezondheidsraad/RGO (Dossier 31700-XVI)
Werkprogramma 2009 Gezondheidsraad/RGO Brief regering begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 31BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Jaarlijks ontvangt u het werkprogramma van de Gezondheidsraad/Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) voor het daarop volgende jaar.Bijgaand treft u het werkprogramma 2009 aan1.De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. ...

Reactie op moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 Begroting VWS m.b.t dierproeven (Dossier 31700-XVI)
Reactie op moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 Begroting VWS m.b.t dierproeven Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Hierbij wil ik reageren op de moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 die ik in de begrotingsbehandeling van VWS niet mondeling heb afgedaan. ...

Werkplan Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor 2009 (Dossier 31700-XVI)
Werkplan Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor 2009 Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 131BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 februari 2009Hierbij ontvangt u het door mij goedgekeurde werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor 2009 ter kennisneming1.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. ...

Dieetvoeding voor medisch gebruik (Dossier 31700-XVI)
Dieetvoeding voor medisch gebruik Brief regering begroting financiën geneesmiddelen en medische hulpmiddelen verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Tijdens het AO kwaliteitszorg van 29 november 2007 (kamerstuk 31 016/28 439/31 200 XVI, nr. 9) is gevraagd om informatie rond dieetvoeding in het basispakket. ...

Budgettaire maatregel geneeskundige ggz (Dossier 31700-XVI)
Budgettaire maatregel geneeskundige ggz Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 160BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009De toestand van de Rijksfinanciën maakt het – nog meer dan normaliter het geval is – noodzakelijk de zorguitgaven binnen het afgesproken Budgettair Kader Zorg te houden. ...

Vervolgonderzoek IC niveau 1 (Dossier 31700-XVI)
Vervolgonderzoek IC niveau 1 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 171BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Bijgaand informeer ik u over het vervolgonderzoek dat de IGZ heeft uitgevoerd naar de IC-zorg bij de ziekenhuizen met een Intensive Care (IC) niveau 1.AanleidingDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2008 een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de IC-zorg bij de ziekenhuizen met een kleine IC (IC niveau 1). ...

Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 (Dossier 31700-XVI)
Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR JEUGD EN GEZIN, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 mei 2009Met deze brief informeren wij uw Kamer over de resultaten van het project inzake de doorlichting van het subsidiebeleid en subsidies, zoals toegezegd bij het voorbereidend onderzoek van de ontwerpbegroting 20091. ...

Toezeggingen AO inzake Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies (Dossier 31700-XVI)
Toezeggingen AO inzake Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies Brief regering begroting financiën gezondheidsrisico's ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 127BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009InleidingTijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer op 13 december 2007 (31 200 XVI/29 214, nr. 112) over de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) en specifiek de hartinterventies, heb ik toegezegd u te informeren over de ervaringen met de uitbreiding van het aantal vergunninghouders voor percutane coronaire interventies (PCI’s) en implantaties van interne cardioverter defibrillatoren (ICD’s). ...

Vervoersregeling teamsporters met een beperking (Dossier 31700-XVI)
Vervoersregeling teamsporters met een beperking Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid sport zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 109BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het Wetgevingsoverleg Sport van 27 oktober jl. ...

Reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel 2 (Dossier 31700-XVI)
Reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel 2 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 92BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 november 2008Hierbij zend ik u mijn reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel 2. ...

Kostenontwikkeling in de zorg (Dossier 31700-XVI)
Kostenontwikkeling in de zorg Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 30BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2008Tijdens het algemeen overleg over pakketbeheer van 25 juni 2008 (31 200 XVI, nr. ...

Vervoersregeling teamsporters met een beperking (Dossier 31700-XVI)
Vervoersregeling teamsporters met een beperking Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid sport verkeer zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Hierbij beantwoord ik uw vraag of ik bereid ben om een structurele voorziening te treffen voor de vervoersregeling voor teamsporters met een beperking.In mijn brief van 18 december 2008 (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 109) heb ik u reeds geïnformeerd dat ik eind 2009 een oplossing zal vinden voor deze vervoersregeling. ...