Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

64 resultaten

Reactie op het artikel in de Volkskrant “Zweten in gedateerd uniform (Dossier 31700-X)
Reactie op het artikel in de Volkskrant “Zweten in gedateerd uniform Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (kenmerk 2009Z00185/2009D01794) bied ik u hierbij mijn reactie aan op het artikel in de Volkskrant «Zweten in gedateerd uniform».De in het artikel genoemde tekortkomingen aan de huidige gevechtskleding zijn door Defensie onderkend. ...

Onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) (Dossier 31700-X)
Onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 127BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2009Op 18 mei 2009 heeft de vaste commissie voor Defensie mij naar aanleiding van mijn brief van 1 mei 2009 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31700-X, nr. 47) over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie (Dossier 31700-X)
Reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31700-X, nr. 47) over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2009Hierbij bied ik u in reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31 700 X, nr. ...

Overlijden van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee dhr R. Nijenhuis (Dossier 31700-X)
Overlijden van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee dhr R. Nijenhuis Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 112BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 mei 2009Hierbij deel ik u mee dat tot mijn leedwezen de 55-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee Roel Nijenhuis uit Apeldoorn vandaag in het ziekenhuis is overleden. ...

Reactie op verzoek commissie op het artikel uit het Parool “TNO wil aanslag of rel voorspellen.” (Dossier 31700-X)
Reactie op verzoek commissie op het artikel uit het Parool “TNO wil aanslag of rel voorspellen.” Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 februari 2009Hierbij bied ik u mijn reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (kenmerk 09-DEF-B-013) op het artikel uit het Parool «TNO wil aanslag of rel voorspellen».Het artikel over TNO heeft betrekking op het project Hostile Intent. ...

Afschrift van de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard (Dossier 31700-X)
Afschrift van de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard Brief regering begroting defensie economie financiën internationaal ondernemen 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 99BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2009Hierbij bied ik u in afschrift aan de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland d.d. 11 februari 2009 aan de minister van Defensie en de minister van Economische Zaken inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard.1De staatssecretaris van Defensie,J. ...

Reactie op het rapport “Draadaanvaring Apache helikopter” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Dossier 31700-X)
Reactie op het rapport “Draadaanvaring Apache helikopter” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart verkeer 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 123BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 juli 2009In mijn brief van 5 maart jl. ...

Antwoord n.a.v. verzoek van de commissie voor Defensie over de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie (Dossier 31700-X)
Antwoord n.a.v. verzoek van de commissie voor Defensie over de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 mei 2009Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie betreffende de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie (verzoek met kenmerk 09-DEF-B-036).Onderdeel van uw verzoek betreft de constatering dat de informatievoorziening op personeelsgebied onvoldoende gestroomlijnd is. ...

Rapportage militair personeel Defensie met Flexibel Personeelssysteem (FPS) en Werving & Behoud (W&B) (Dossier 31700-X)
Rapportage militair personeel Defensie met Flexibel Personeelssysteem (FPS) en Werving & Behoud (W&B) Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 februari 2009InleidingHierbij bied ik u conform de toezegging in het wetgevingsoverleg Personeel van 3 november 2008 de halfjaarlijkse rapportage aan over het Flexibel Personeelsysteem, inclusief de voortgang van het actieplan Werving & Behoud. ...

Leasecontracten en transportbehoefte voor strategisch luchttransport (Dossier 31700-X)
Leasecontracten en transportbehoefte voor strategisch luchttransport Brief regering begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 november 2008In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Defensie van 7 oktober 2008, heb ik toegezegd de Kamer te zullen informeren over de uitgaven aan leasecontracten voor strategisch luchttransport van de afgelopen jaren en tevens over de verwachte behoefte aan luchttransport voor de komende jaren. ...

Blauwdruk opleiding en training (Dossier 31700-X)
Blauwdruk opleiding en training Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Op 7 november jl. heb ik de Kamer het Rapport Onderzoek opleidingen Defensie (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Toezegging inhuur (Dossier 31700-X)
Toezegging inhuur Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 30BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2008In het Wetgevingsoverleg Personeel van 3 november jl. (31 700 X, nr. ...

Project ‘Simulatoren (K)DC-10 en C-130’ (Dossier 31700-X)
Project ‘Simulatoren (K)DC-10 en C-130’ Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008INLEIDINGNaar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 5 december jl. ...

Vastleggen uitzendgegevens in persoonsdossiers (Dossier 31700-X)
Vastleggen uitzendgegevens in persoonsdossiers Brief regering begroting defensie financiën internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 70BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het algemeen overleg op 30 september 2008 (kamerstuk 31 700 X, nr. 20) zijn vragen gesteld over de wijze waarop gegevens over uitzendingen van militairen in het persoonlijk dossier worden vastgelegd. ...

Appreciatie van het rapport “Kleur bekennen II” (Dossier 31700-X)
Appreciatie van het rapport “Kleur bekennen II” Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juli 2009Op 29 september 2006 (Kamerstuk 30 800 X, nr. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport "Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard" (Dossier 31700-X)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport "Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard" Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 94BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 maart 2009Hierbij bied ik u mijn reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport «Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard» (verzoek met kenmerk 2009Z02413/2009D08149).Direct na het voorval in de Bommelerwaard is een operationele beoordeling uitgevoerd om vast te stellen of hervatting van de vliegoefeningen verantwoord zou zijn. ...

Uitstelbrief over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving (Dossier 31700-X)
Uitstelbrief over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 oktober 2008De vaste commissie voor Defensie heeft mij verzocht haar voor 23 oktober 2008 te informeren over de stand van zaken van het project Overtollige regelgeving (ingezonden op 30 september 2008 met kenmerk 08-DEF-B-161).Het is niet mogelijk deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. ...

Afhandeling aangenomen moties defensiebegroting 2009 (Dossier 31700-X)
Afhandeling aangenomen moties defensiebegroting 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Op 2 december jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend naar aanleiding van de defensiebegroting 2009. ...

Voordracht tot benoeming lid raad van bestuur TNO en antw. op vragen van de leden Kalma en Eijsink over de benoeming van een nieuw lid in de Raad van Bestuur van TNO en antw. op vragen van lid Van Velzen over de uitspraak van de rechter in de zaak tegen de top-bezoldiging van een oud-topmilitair bij TNO (Dossier 31700-X)
Voordracht tot benoeming lid raad van bestuur TNO en antw. op vragen van de leden Kalma en Eijsink over de benoeming van een nieuw lid in de Raad van Bestuur van TNO en antw. op vragen van lid Van Velzen over de uitspraak van de rechter in de zaak tegen de top-bezoldiging van een oud-topmilitair bij TNO Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 78BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 januari 2009De ministerraad heeft heden ingestemd met de voordracht tot benoeming door de Kroon van vice-admiraal b.d. ...

Actieplan diversiteit Defensie 2009 - 2012 (Dossier 31700-X)
Actieplan diversiteit Defensie 2009 - 2012 Brief regering begroting bestuur financiën integratie migratie en integratie organisatie en beleid rijksoverheid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 80BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2009InleidingOp 14 december 2007 is de Kamer geïnformeerd over het gender- en diversiteitsbeleid bij Defensie (Kamerstuk 31 200 X, nr. ...