Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

111 resultaten

Toekomstige positie onderwijsrecht (Dossier 31700-VIII)
Toekomstige positie onderwijsrecht Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel hoger onderwijs en onderzoek, informeer u hierbij over mijn voornemens met het oog op de toekomstige positie van het onderwijsrecht in de academische opleiding. ...

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ (Dossier 31700-VIII)
Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 187BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2008 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarin de evaluatie van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) wordt aangekondigd:«De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-)cultureel erfgoed. ...

Toezeggingen cultuurbegroting (Dossier 31700-VIII)
Toezeggingen cultuurbegroting Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 40BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Op 27 oktober behandelde de Tweede Kamer de cultuurbegroting. ...

OV-kaart voor deelnemers in het mbo (Dossier 31700-VIII)
OV-kaart voor deelnemers in het mbo Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 146BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 maart 2009Op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeer ik u over de stand van zaken inzake de OV-kaart voor deelnemers in het mbo.Ik kan u melden dat de onderhandelingen met de OV bedrijven om tot een werkbare voorziening te komen in volle gang zijn. ...

Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs bestuur financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2008Hierbij doe ik u het concept-Jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het onderwijs toekomen.1 Het Jaarwerkplan dient vóór 1 oktober door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs te worden vastgesteld en vervolgens door mij te worden goedgekeurd.Over het Jaarwerkplan 2008 is met u in de vorm van een AO uitvoerig gesproken. ...

Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek (Dossier 31700-VIII)
Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 195BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij informeer ik u over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek. ...

Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 204BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting economie financiën hoger onderwijs ict onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009Deze brief is een vervolg op onze brief van 3 december jl.1 Daarin gaven we onze eerste en positieve reactie op het Onderwijsraadadvies over de ontwikkeling van open leermiddelen2. ...

Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". (Dossier 31700-VIII)
Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij zend ik u, mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma, de beleidsreactie op het advies1Vreemde talen in het onderwijs van de Onderwijsraad. ...

Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008Bijgaand stuur ik u de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur van de regionale publieke omroep1. ...

Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling (Dossier 31700-VIII)
Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2008Naar aanleiding van uw brief van 25 september 2008 zend ik u hierbij een overzicht van notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die voor de plenaire begrotingsbehandeling te verwachten zijn.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen (Dossier 31700-VIII)
Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 140BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2009Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het antwoord op de schriftelijke vraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de communicatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen.De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wenst te vernemen wanneer concreet de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen en de eventuele gevolgen hiervan voor het beleid bij de Kamer te verwachten is. ...

Media en diversiteit (Dossier 31700-VIII)
Media en diversiteit Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 november 2008Sinds het einde van de jaren negentig hebben opeenvolgende kabinetten geïnvesteerd in het bevorderen van een evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen in het algemene media-aanbod en het versterken van specifiek aanbod voor minderheden; het zogenaamde media- en minderhedenbeleid1. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 210BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2009Bijgaand ter kennisneming het Jaarverslag 2008 van het Rathenau Instituut.1De voorzitter van het Rathenau Bestuur merkt in zijn aanbiedingsbrief terecht op dat het werkgebied van het Rathenau Instituut ieder jaar aan actualiteit lijkt te winnen.In dit jaarverslag blijkt het Rathenau Instituut meer dan in voorgaande jaren synergie te hebben gezocht tussen Technology Assessment en Science System Assessment. ...

Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 227BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 augustus 2009Tijdens het overleg over de Mediabegroting-2009 (op 24 november 2008) (31 700 VIII, nr. ...

OESO-rapport Education at a Glance 2009 (Dossier 31700-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2009 Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 229BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2009Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2009, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...