Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

540 resultaten

Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (Dossier 31362)
Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2010 AanleidingOp 28 februari 2008 heeft de heer Duyvendak (op dat moment lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel ingediend over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales.1 Na het vertrek van de heer Duyvendak is de verdediging van dit voorstel op 25 september 2008 overgenomen door het lid Vendrik.2Ten behoeve van het plenaire debat in de Tweede Kamer doe ik u hierbij, mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken, het standpunt van het kabinet over het wetsvoorstel toekomen. ...

Geleidende brief (Dossier 31362)
Geleidende brief Geleidende brief belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 27 februari 2008Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Duyvendak ...

Wijziging van de Memorie van Toelichting (Dossier 31362)
Wijziging van de Memorie van Toelichting Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 6WIJZIGING VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 5 juni 2008De memorie van toelichting wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel (Dossier 31362)
Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 8BRIEF VAN HET LID VENDRIKAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage 25 september 2008Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de heer Duyvendak uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.Vendrik ...

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...

Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN TONGEREN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 12 december 2012 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Vendrik de verdediging van dit voorstel door mij zal worden voortgezet. ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. (Dossier 36410-V)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2023 Met deze brief geven wij u enkele aandachtspunten mee bij de ontwerpbegroting 2024 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) (Kamerstuk 36 410 V). ...

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Met deze brief geef ik invulling aan het verzoek van uw Kamer om inzichtelijk te maken welk nieuw beleid niet op 1 januari 2024 in uitvoering genomen kan worden indien de ontwerpbegrotingen 2024 later worden behandeld. ...

Correctie Staat van het Consulaire 2023 (Dossier 36410-V)
Correctie Staat van het Consulaire 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2023 Hierbij bied ik u de gecorrigeerde Staat van het Consulaire 2023 aan. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2022 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel de leden Van der Graaf en Thijssen in de plaats treden van respectievelijk de leden Ceder en Gijs van Dijk. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2022 De initiatiefnemers hebben het uitgebreide advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel zeer op prijs gesteld. ...

Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN CEDER, JASPER VAN DIJK, GIJS VAN DIJK EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2021 Hierbij delen wij u mede dat de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, gelet op het vertrek van de leden Voordewind, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen uit de Kamer, overgenomen wordt door respectievelijk de leden Ceder, Gijs van Dijk en Van der Lee, en dat het lid Jasper van Dijk in de plaats treedt van het lid Alkaya. ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) (Dossier 35761)
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) Brief Presidium economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 4 oktober 2023 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij brief van 29 september 2023 om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2022 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede verdedigd zal worden door de leden Koekkoek en Hammelburg. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 15 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, KOEKKOEK EN HAMMELBURG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Koekkoek in de plaats treedt van de heer Boutkan. ...

Geleidende brief (Dossier 35761)
Geleidende brief Geleidende brief economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s-Gravenhage, 11 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen). ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 20 maart 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 20 maart 2023 Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake een spoedadvies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) (Dossier 35761)
Brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake een spoedadvies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) Brief commissie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 19 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in haar procedurevergadering van 28 september 2023 gesproken over de nota van wijziging van het voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen) (Kamerstuk 35 761, nr. ...