Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) (Dossier 36241)
Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) Brief regering gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2024 Op 20 maart heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met uw Kamer gesproken over het wetsvoorstel dat kinderopvangtoeslag (KOT) mogelijk moet maken voor Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.1 Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom ontheemden op gang gebracht. ...

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang (Dossier 36349)
Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang Brief regering immigratie migratie en integratie Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2204 Tijdens de plenaire wetsbehandeling (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken) (Kamerstuk 36 349) van 17 april jl. hebben de Kamerleden Vondeling en Brekelmans vragen gesteld over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang. ...

Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 36410-VI)
Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Jaarbericht 2023 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan. ...

Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 (Dossier 36410-VI)
Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer heeft mij verzocht om eenmaal per kwartaal een wetgevingsplanning te ontvangen. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Dossier 36560-IX)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dossier 36560-XIII)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 36560-V)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds (Dossier 36560-L)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie (Dossier 36560-X)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Dossier 36560-K)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (Dossier 36560-B)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (Dossier 36560-IIB)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Dossier 36560-III)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal (Dossier 36560-IIA)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning (Dossier 36560-I)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds (Dossier 36560-C)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 (Dossier 36410-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 met bijlage, zoals voorgeschreven op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet. ...

Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) (#:-)
Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Tijdens het debat over het wetsvoorstel betaalbare huur van 22 april jl. heb ik nadere informatie toegezegd over amendement 36 496, nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35282)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 66 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Bij koninklijke boodschap van 9 september 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 282). ...

Ontwerpbesluit uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten (Dossier 36518)
Ontwerpbesluit uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten Brief regering europese zaken internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 Hierbij informeer ik u conform artikel 23.5, derde lid, van de Omgevingswet dat ik het ontwerpbesluit uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State heb voorgelegd. ...