Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

259 resultaten

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement ...

Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 6 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Beckerman over het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Beckerman over het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 1 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. ter vervanging van nr. 8 over dekking voor een investering in de kennis en ontwikkeling van de omgevingsdiensten (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. ter vervanging van nr. 8 over dekking voor een investering in de kennis en ontwikkeling van de omgevingsdiensten Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Amendement van het lid Beckerman over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid Beckerman over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 1 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-A)
Gewijzigd amendement Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 7 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 6 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 13 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen (Dossier 35925-XIII)
Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 13 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen Amendement begroting financiën Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 4 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen (Dossier 35925-XIII)
Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 4 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Beckerman over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen (Dossier 35925-XIII)
Amendement van het lid Beckerman over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 29 september 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Beckerman over begeleiding van agrariërs bij het omschakelen naar voedselbossen (Dossier 35925-XIV)
Amendement van het lid Beckerman over begeleiding van agrariërs bij het omschakelen naar voedselbossen Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Land- en tuinbouw wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 14.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 83 over dekking van amendement 35932-13 (Dossier 35927)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 83 over dekking van amendement 35932-13 Amendement belasting financiën Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen (Dossier 35927)
Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA Ontvangen 22 september 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IX wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan het slot van artikel 7, tweede lid, wordt ingevoegd «, met dien verstande dat voor verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, het belastbare bedrag de in een jaar genoten belastbare winst uit andere activiteiten dan diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet is verminderd met de op de voet van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. over dekking van amendement 35932-13 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Nijboer c.s. over dekking van amendement 35932-13 Amendement belasting financiën Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Alkaya ter vervanging van nr. 5 over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen (Dossier 35927)
Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Alkaya ter vervanging van nr. 5 over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen Amendement belasting financiën Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Beckerman c.s. ter vervanging van nr. 22 over middelen voor een compensatiefonds (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Beckerman c.s. ter vervanging van nr. 22 over middelen voor een compensatiefonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 82 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het naar voren halen van budget voor Duurzaam Herstel (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het naar voren halen van budget voor Duurzaam Herstel Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 90.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het schrappen van de grens voor causaliteitsonderzoek (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over het schrappen van de grens voor causaliteitsonderzoek Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling Amendement begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 104.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over middelen voor een compensatiefonds (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over middelen voor een compensatiefonds Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Beckerman over 400 miljoen voor Toekomstfonds Groningen (Dossier 35000-XIII)
Amendement van het lid Beckerman over 400 miljoen voor Toekomstfonds Groningen Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 8 november 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 400.000 (x € 1.000) II In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 400.000 (x € 1.000). ...