Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

281 resultaten

Amendement van het lid Karabulut c.s. over de huurderscommissaris. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut c.s. over de huurderscommissaris. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties. ...

Amendement van het lid Karabulut over het regelen van een wettelijk instemmingrecht voor huurdersorganisaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over het regelen van een wettelijk instemmingrecht voor huurdersorganisaties. ...

Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 53 over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 53 over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Karabulut waarmee ook huurdersorganisaties een informatiebevoegdheid en meldingsmogelijkheid bij de toezichthouder(s) krijgen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut waarmee ook huurdersorganisaties een informatiebevoegdheid en meldingsmogelijkheid bij de toezichthouder(s) krijgen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 47, over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 47, over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 62 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van het lid Karabulut waarmee wooncoöperaties een klachten- en geschillenregeling vast dienen te stellen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut waarmee wooncoöperaties een klachten- en geschillenregeling vast dienen te stellen. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. waarmee een RvC-lid bij een TI, buiten die TI om, niet in een RvC mag zitten met collega's uit de TI RvC. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. waarmee een RvC-lid bij een TI, buiten die TI om, niet in een RvC mag zitten met collega's uit de TI RvC. ...

Amendement van het lid Karabulut waarmee toegelaten instellingen die uitsluitend diensten van algemeen economisch belang verrichten, worden vrijgesteld van te heffen vennootschapsbelasting. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut waarmee toegelaten instellingen die uitsluitend diensten van algemeen economisch belang verrichten, worden vrijgesteld van te heffen vennootschapsbelasting. ...

Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat het door toegelaten instellingen verhuren van huurwoningen met een huurprijs hoger dan de maximum sociale huurprijs wordt aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang (daeb), voor zover het woningen betreft die op het moment van inwerkingtreding van deze wet al in bezit zijn van een toegelaten instelling (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat het door toegelaten instellingen verhuren van huurwoningen met een huurprijs hoger dan de maximum sociale huurprijs wordt aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang (daeb), voor zover het woningen betreft die op het moment van inwerkingtreding van deze wet al in bezit zijn van een toegelaten instelling Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 10 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel BT, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van het lid Karabulut c.s. over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut c.s. over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het geven van een voorwaardige rol aan huurdersorganisaties (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het geven van een voorwaardige rol aan huurdersorganisaties Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van de leden Monasch en Karabulut over het geven van de bevoegdheid aan de minister om tot defusie over te gaan. (Dossier 33966)
Amendement van de leden Monasch en Karabulut over het geven van de bevoegdheid aan de minister om tot defusie over te gaan. ...

Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden (Dossier 33161)
Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 12 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging (Dossier 33161)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...