Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

454 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57 Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 139 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 134 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 135 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een Wlz-uitvoerder sluit een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin met iedere instelling die de daar bedoelde zorg kan verlenen, tenzij hij tegen het contracteren van een bepaalde instelling ernstige bezwaren heeft of de instelling aangeeft geen overeenkomst met de Wlz-uitvoerder te willen sluiten. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 72 over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 72 over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 117 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 72 Ontvangen 16 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 4.2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.2.5a 1. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 135 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.2.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen met een ziekte, beperking of psychosociale problemen te allen tijde toegang krijgen tot zorg in een instelling, ongeacht de hoogte van de zorgbehoefte (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen met een ziekte, beperking of psychosociale problemen te allen tijde toegang krijgen tot zorg in een instelling, ongeacht de hoogte van de zorgbehoefte Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 127 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 18 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 144 over het invoeren van een nieuwe indicatieprocedure (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 144 over het invoeren van een nieuwe indicatieprocedure Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 160 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 144 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. ...

Amendement van het lid Leijten over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 4.2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.2.5a 1. ...

Amendement van het lid Leijten over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na hoofdstuk 10, paragraaf 1, wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 1a. ...

Amendement van het lid Leijten over invoeren van een nieuwe indicatieprocedure (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten over invoeren van een nieuwe indicatieprocedure Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 144 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1. wordt in de definitie van «indicatiebesluit» de zinsnede «besluit van het CIZ» vervangen door: besluit van de zorgaanbieder. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat geen nadere inkoopeisen gesteld worden via keurmerken. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat geen nadere inkoopeisen gesteld worden via keurmerken. ...

Amendement van het lid Leijten over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3.3.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.3.1a 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 155 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 139 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 146 over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 146 over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 146 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3.3.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.3.1a 1. ...